Paieška

Naujienos

Šventinis parodos „Jungianti kūryba“ pristatymas
Pozityvioji pedagogika kaip vienas iš mokymo ramsčių
„MatLab“ mokslo metų pradžios šventė Kauno švietimo inovacijų centre
Tęsiami Erasmus+ KA1 projekto „Keiskime save šiandien, kad rytojus būtų geresnis. Proekologinių pokyčių SCDN kūrimas“ dalyvių vizitai
Antroji Erasmus+ KA1 projekto „Keiskime save šiandien, kad rytojus būtų geresnis. Proekologinių pokyčių SCDN kūrimas“ dalyvių vizito diena
Kauno miesto mokinių dailės projekto „Hiratskuka mano akimis“ kūrybinių darbų parodos atidarymas
Erasmus+ KA1 projekto „Keiskime save šiandien, kad rytojus būtų geresnis. Proekologinių pokyčių SCDN kūrimas“ vizitas Kaune
Mokslo ir žinių diena!
Dalyvavome iniciatyvoje „Atverk duris vasarai 2023“
Knygos „Dubysos krašto dainius“ pristatymas
Atrastojo laiko beieškant…
Žodžiai, užauginti širdimi
Skaitmeninių technologijų poveikis mokinių asmenybės ugdymui
Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui – konsultacijos lituanistams ir matematikams
Kūrybos valanda „Tebeieškau savojo žodžio šviesos…“
Konkurso prizas – išvyka į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje
Apskrito stalo diskusija-pasitarimas „Prevencinės priemonės Kauno mokyklose“
Socialinė akcija „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“
Ilgametė Kauno ir Hiratsukos draugystė yra prasminga ir sėkminga
Valjadolido mokytojų vizitas Kauno mieste
Respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“
Dirbtinis intelektas ir švietimas – ar gali šios dvi sritys tapti galinga kombinacija?
Šiandienos švietimas ateities pasauliui
Metodinis renginys „Atnaujinta fizinio ugdymo turinio programa, kompetencijų raiška pamokoje, ilgalaikiai planai“
Korepetitoriaus vaidmuo ir įtaka mokymosi procesui: tyrimas ir analizė
Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse
Valjadolido mokytojų vizitas Kauno mieste
Kūrybinių vaizdo įrašų konkurso „Mano mokyklos biblioteka“ šventinis renginys
Gegužės mėnesio praktikumai senjorams „Laikas menui“
Korepetitoriaus vaidmuo ir įtaka mokymosi procesui: tyrimas ir analizė
Poezijos knygos „Stiklo karoliukų šviesa“ sutiktuvės
Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS) mobilumo vizitas Prancūzijoje
Įvyko respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“
Erasmus+ mobilumo projektas „Užsienio kalbų mokymo kokybės gerinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime“
Koncertas, skirtas Kauno miesto mokiniams – olimpiadų ir konkursų nugalėtojams
Japoniškos kultūros dirbtuvės „Kandži“
Kūrybinių darbų konkurso „Karlsonas, kuris gyveno ant stogo“, skirto Skandinavijos dienoms 2023 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė
Poeto dr. Leono Milčiaus kūrybos valanda „Poezijos vingiais“
Kauno delegacija mokslo centre domėjosi STEAM ugdymo galimybėmis
Dalykinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokoje
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“
Valjadolido kalbų mokytojų rengimo centro delegacijos vizitas Kauno mieste
Japoniškio šokio „Tanabata-Odori“ flashmob’as
Metodinė diena „Bendrauti, dalintis, tobulėti…“
Europos dienai skirtas metodinis renginys „UGDOME EUROPIEČIUS“
Tarptautiniai mokymai „Įtraukiojo ugdymo link – vertinga Skandinavijos šalių patirtis“
Paskaita tėvams apie savęs ir vaikų motyvavimą
Nuotolinė paskaita mokiniams
Kauno švietimo inovacijų centras laimėjo Nordplus projektą
Respublikinis anglų ir vokiečių kalbų video konkursas „Tarp dramos ir komedijos“ 2023
„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“
Tarptautinis švietimo forumas „Matematikos mokymo(si) transformacija tarptautinės švietimo patirties kontekste“
Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“
Rytinė mankšta Kauno švietimo įstaigose
Knygos „Kaunas. K. Donelaičio gatvė. Metraštis“ sutiktuvės
Apskrito stalo diskusija „Bendradarbiavimas sėkmingos veiklos link“
Dailės praktikumas senjorams „Laikas menui – 2“
Vadovėlio „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų specialistams skirtų leidinių pristatymas
Opolės delegacijos vizitas Kauno mieste, pristatant tarptautinę socialinio ugdymo programą „Dvikalbė ateitis“
Knygos „Jono Aisčio paslaptis“ pristatymas
Tarptautinis projekto „Mooc4Tutors“ partnerių susitikimas
Kūrybinės knygos skirtukų dirbtuvėlės „Pavasario spalvos“
Kviečiame į knygos „Kaunas. K. Donelaičio gatvė. Metraštis“ pristatymą
Literatūrinė-muzikinė popietė „Šypsokimės šiandien…“
Tarptautiniai mokymai „Įtraukiojo ugdymo link – vertinga Skandinavijos šalių patirtis“
Šv. Velykos
Kviečiame į knygos pristatymą apie didingą Asmenybę – poetą, publicistą, mokslininką Joną Aistį
Tartu švietimo įstaigų atstovų delegacijos vizitas Kauno mieste
Kauno švietimiečiai dalijasi vertinga patirtimi su Korko delegacija
Balandis – autizmo supratimo mėnuo
Kviečiame į vadovėlio „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų specialistams skirtų leidinių pristatymą
Tarptautinis švietimo forumas „Matematikos mokymo(si) transformacija tarptautinės švietimo patirties kontekste“
Kviečiame dalyvauti! Festivalis „Japonijos dienos Kaune WA“
Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ apdovanojimų šventė
Prancūziškos dainos festivalis „Chantons toujours, chantons ensemble“
Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ dalyvių vizitas Lietuvoje
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto abiturientams (Balandis)
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto dešimtokams (Balandis)
Integruota prancūzų kalbos – dailės pamoka „Des châteaux de la loire – Luaros slėnio pilys“
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“
Nacionalinis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“
Metodinė valanda „Šiuolaikiška KTU biblioteka – atvira pasaulinė platforma“
Kauno priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso „Mažasis princas“ dalyvių apdovanojimo šventė
„Fortepijoninė muzika švenčia frankofoniją – La musique du piano fête la francophonie – „Le Patrimoine“
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Balandis)
Integruota lietuvių kalbos ir prancūzų kalbos pamoka ,,Lietuva prancūzės akimis“
Kauno miesto 6 klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas „L‘ABCdaire“
Knygnešių žygyje dalyvavo Kauno ir Kauno rajono mokyklų mokiniai
Kauno miesto muzikos mokyklų mokinių kūrybos konkursas
„Raudonkepuraitė ir kibernetiniai vilkai – Le petit chaperon rouge et les loups cybernetiques“
Renginys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Knygnešio dienoms paminėti
Dailės praktikumas senjorams ,,Laikas menui“
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Respublikinė konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“
Startavo Kauno priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso paroda „Mažasis princas“, skirta Frankofonijos mėnesiui 2023 m. paminėti
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Meilė Tėvynei rankdarbiuose ir poezijoje
2023 m. kvalifikacijos tobulinimo programos švietimo įstaigų bendruomenėms
Kviečiame dalyvauti! Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ 2023
Kviečiame dalyvauti! Literatūrinis-muzikinis renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir knygnešio dienoms paminėti! Kovo 14 d. 16 val.
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto dešimtokams (Kovas)
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto abiturientams (Kovas)
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Kovas)
Tarptautinis virtualus susitikimas „Mokymasis visą gyvenimą. Senjorų pomėgiai.“
Kauno ir Hiratsukos miestų partnerystė
Pateikta Erasmus+ mobilumo projekto paraiška
Kviečiame dalyvauti! Frankofonijos mėnuo 2023
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „Blow, blow the winter wind“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kauno švietimo inovacijų centre apdovanoti „Metų švietėjai 2022“
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kviečiame dalyvauti! Popietė, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti!
InCrea+ Kaip galima įtraukti mokinius pamokose pasitelkiant meną
Virtualus susitikimas su leidyklos „ŠVIESA“ ir TAMO dienyno atstovais
Kūrybinė popietė „Juokauti niekad nevėlu“
Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojų vizitas Italijoje, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto dešimtokams (Vasaris)
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto abiturientams (Vasaris)
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (2023 m. I pusmetis)
Pateiktos dvi Nordplus projektų paraiškos
Virtualus Kauno švietimo inovacijų centro ir partnerių iš Hiratsukos renginys „Žiemos pasaka“
Kviečiame dalyvauti! Respublikinė metodinės-praktinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“
Kaunas dalijasi sėkminga mokinių pasiekimų gerinimo patirtimi siekiant mokinių mokymo(si) pažangos
Tapybos darbų paroda „Kūryboje bendrystė veža…“
Kviečiame dalyvauti! Leidyklos „Šviesa“ nauji vadovėliai ir TAMO bibliotekos nauda mokymo įstaigos bendruomenei
Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Kviečiame dalyvauti! Aktyvių tėvų akademija! Paskaita „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?“! Sausio 19 d.
Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto abiturientams (Sausis)
Kviečiame apsilankyti parodoje!
Kviečiame į virtualią parodą „Žiemos pasaka“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Adventiniai moters sielos virpesiai“
Šv. Kalėdos 
Balto popieriaus plastikos projektas
Mokinių konkurso „Mes prieš prekybą žmonėmis“ apdovanojimų šventė
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos praktinis projektas „Literatūrinė uogienė“
Tarptautinis susitikimas-diskusija „Pažinkime vienas kitą geriau“
Kviečiame aplankyti respublikinio mokinių piešinio konkurso „Skulptūra mieste“ kūrybinių darbų parodą
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Turininga suaugusiųjų mokymosi savaitė
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Gruodis)
Eilėraščių rinktinės „Iššūkių laikas“ pristatymas
Maloniai kviečiame į Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginį! Paskaita „Artimas impresionizmas: kūrėjų siluetai“
Muzikinė popietė „Rudens etiudai“   
Virtualus Kauno švietimo inovacijų centro ir partnerių iš Hiratsukos renginys „Rudens spalvos“
Susipažinome su Kauno miesto partnerio – Vekšės miesto – švietimo sistema
Kviečiame dalyvauti 2022 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginiuose
Kveičiame dalyvauti! Kursai „Interjero projektavimo pagrindai, taikant Corel Draw ir AutoCad programas“ (160 val.)
Integruotų veiklų, grįstų kompetencijomis, renginys „Viskas yra stebuklas!“
Kauno šv. Roko mokyklos Erasmus+ projekto KA1 „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ įgyvendinimas
Projektas „Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“
Literatūrinė-muzikinė popietė Sūduvos metams paminėti
Sėkmingas Kauno miesto bendradarbiavimas su Hiratsuka
Paroda „Inovacijos mokykloje“
Visuotinis Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas
Poezijos ir muzikos šventė „Po rudenėjančiu dangum“
Tarptautinis metodinis renginys „Jaunesniųjų (7-9 kl.) vidurinės mokyklos mokinių matematikos mokymas. Švietimo mainai tarp Kauno ir Hiratsukos“
Įvyko visuotinis Kauno miesto chemijos mokytojų susirinkimas
Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS) tarptautinis susitikimas Prancūzijoje
Visuotinis Kauno miesto anglų kalbos mokytojų susirinkimas
Kviečiame dalyvauti mokinių konkurse „Mes prieš prekybą žmonėmis“
Įvyko visuotinis Kauno miesto fizikos mokytojų susirinkimas
Visuotinis Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas
Projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ dalyviai susitiko Lietuvoje
Tarptautinis renginys „Circle Lab (žiedinė ekonomika)“
Tarptautinė mokytojų diena
Kviečiame dalyvauti! Spalis – Senjorų mėnesis!
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Spalis)
Kviečiame dalyvauti! Paroda vyks 2022 m. spalio 20 d. 9-18 val. Kauno švietimo inovacijų centre, Vytauto pr. 44.
Pradėtas įgyvendinti Priemonių planas mokinių matematikos pasiekimų gerinimui
Įvyko visuotinis Kauno miesto biologijos mokytojų susirinkimas
Kviečiame dalyvauti! Anglų kalbos kursai suaugusiems (B1 lygis)
Virtualus Kauno Panemunės ir Hiratsukos Minato pradinių mokyklų mokinių susitikimas „Vasaros džiaugsmai“
„MatLab“ mokslo metų pradžios šventė Kauno švietimo inovacijų centre
Elenos Bačiulienės knygos „Tas žemės lopinėlis“ sutiktuvės
Įvyko visuotinis Kauno miesto matematikos mokytojų susirinkimas ir metodinis renginys „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“
Kviečiame į literatūrinę-muzikinę popietę!
Kai susilieja tapyba, poezija ir muzika…
Kviečiame dalyvauti! Tapybos paroda „Sankirtos“
Kauno ir Hiratsukos miestų virtualus susitikimas
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (2022 m. II pusmetis)
Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Rugsėjis)
Kviečiame apsilankyti! Paroda „Spalvų poezija“
Siekiame geriausių matematikos mokymo(si) rezultatų
Mokslo ir žinių diena 
Kviečiame dalyvauti!
Erasmus+ projekto „Senjorai įveikia barjerus“ paskaita „Vanduo + žarnynas = sveikas protas“
Erasmus+ projekto „Senjorai įveikia barjerus“ paskaita „Efektyvus ir ramus protas“
Mes patys kuriame teatrą
Almanacho „Žiedas griuvėsiuose“ pristatymas
Erasmus+ projekto „Senjorai įveikia barjerus“ paskaita „Kodėl mokymasis visą gyvenimą yra vertingas? Psichologiniai aspektai“
Erasmus+ projekto „Senjorai įveikia barjerus“ paskaita „Sveika gyvensena“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kauno ir Hiratsukos miestų draugystė
Poezijos almanacho „Minčių pakeleiviai“ sutiktuvės
Nebepiešiančių flomasterių SUPER galios
Kaunas yra UBC (Union of the Baltic Cities) narys
ua
Į pagalbą Ukrainos žmonėms
Europass Teacher Academy atstovų vizitas Kaune
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2022 I pusmetis)
Atvėrėm vasarai duris
Kauno Milikonių progimnazijos vertingos patirties sklaidos renginys „STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės“
Kūrybinių darbų konkurso „Mažoji undinėlė“, skirto Skandinavijos dienoms 2022 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė
Socialinė akcija „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“
Senjorai įveikia barjerus
Metodinė išvyka „Pažintis su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ įranga ir produktais“
Širdies ir minčių daina į knygą sudėta
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Išskirtinis mokslo metų finišas: gabiausi Kauno vaikai baigė „studijas“ universitetuose ir teatruose
Iniciatyvos „Laisvės sparnai“ akimirkos
Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojų mobilumo vizitas Valjadolide, įgyvendinant Erasmus+ projektą
„KAUNAS – UŽ VISUS PASAULIO VAIKUS!“
Kviečiame dalyvauti! Kompozitoriaus, chorvedžio, rašytojo Prano Jurkonio knygos „Laikinumo ženklai“ sutiktuvės
Kūrybinė popietė „Žvilgsnis kitu kampu“
Tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai” (angl. „Opportunities and challenges of inclusive education“) mobilumas Italijoje
Kauno miesto mokinių autorinės dainos, anglų kalba, festivalis – konkursas „MY SONG 2022“
Tarptautinis švietimo forumas „Švietimas Skandinavijos šalyse – dalijimasis vertingąja patirtimi“
Kviečiame pasidžiaugti meninės instaliacijos „Laisvės sparnai“ kūrimo akimirkomis
Šventė-koncertas, skirtas Kauno miesto mokiniams – olimpiadų ir konkursų nugalėtojams
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS)
Jauniaus Kulnio knygos „UžVeidrodžio“ sutiktuvės
Kviečiame dalyvauti! Vaikų piešinių paroda „Mažoji undinėlė“
Gerosios patirties valanda „Mokyklos bibliotekos poveikis mokinių mokymuisi“
Kviečiame dalyvauti! Seminaras „Plastinė kūrybinė raiška“
Kviečiame dalyvauti! Tarptautinis švietimo forumas „Švietimas Skandinavijos šalyse – dalijimasis vertingąja patirtimi“
Kauno švietimo inovacijų centras pasirengęs teikti pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Lietuvių kalbos mokymai / Навчання литовської мови
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Poezijos ir muzikos šventė bibliotekoje
Kviečiame apsilankyti! Paroda „Gamtos stebuklai“
Kviečiame į paskaitą tėvams „Kaip padėti savo vaikui suvaldyti stresą?“
Respublikinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – problemos ar/ir galimybės?“
Kauno miesto ugdymo įstaigų šokių projektas
Filosofijos konferencija „Menas ir kultūra mano mieste: filosofinis požiūris“
Virtualus Kauno Panemunės ir Hiratsukos Minato pradinių mokyklų mokinių susitikimas „Pavasario linksmybės“
Edukacinis užsiėmimas mokiniams
Nemokami nuotoliniai mokymai Kauno miesto IV gimn. klasių mokiniams
Kviečiame apsilankyti! Paroda „Stebuklingi adatos dygsniai“
Startavo tarptautiniai „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“
Japonų kalbos pamokėlės Kauno švietimo inovacijų centre
KTU inžinerijos licėjaus prancūzakalbių mokinių dailės darbų projektas-paroda „Frankofonijos medis“
Atskleidė viešo kalbėjimo aspektus
Kauno regiono mokinių jaunųjų bendrovių (JB) konkursas-eXpo
Kviečiame apsilankyti! Paroda „Kūryba – mano sielos istorija“
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą “Švietimas – naujas gyvenimo šansas”
Literatūrinė-muzikinė popietė „Dainos ir eilės Ukrainai“
Tarptautinis Erasmus+ programos projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“
Tarptautiniai „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“
Kviečiame dalyvauti! Paskaita „Viešas kalbėjimas. tekstai ir jų interpretacijos.“
Kviečiame dalyvauti! Respublikinė konferencija „Atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kviečiame dalyvauti! Respublikinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – problemos ar / ir galimybės?“
Europos muzikos diena (EuDaMus) Kaune 
Sėkmingai įgyvendintas respublikinis 9-11 klasių mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“
Nemokamos nuotolinės matematikos konsultacijos Kauno miesto IV gimn. klasių mokiniams
Pažymėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Knygnešio dieną
Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ vizitas Ispanijoje
Mokėti suteikti pirmąją pagalbą – kiekvieno žmogaus pilietinė pareiga
Nuotolinis susitikimas su lietuviais, studijuojančiais ar studijavusiais frankofoniškose Europos šalyse, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Kviečiame apsilankyti! Virtuali paroda „Kūrybos virusas 2022“
Respublikinis 4-ųjų klasių mokinių pateikčių anglų kalba konkursas „English Speech Championship – 2022“
Paroda „Laikmečių atradimai“
Kauno švietimo inovacijų centras pasirengęs teikti pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams
Pamoka ketvirtokams „Les enfants, parlez-vous français?“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Su muzikos diena! Lai muzika pakylėja ir praskaidrina kasdienybę, duoda jėgos gyventi ir gydo mintis ir sielą! Sveikina – Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojų draugijos nariai
Emocinio intelekto ugdymas, įgūdžių formavimas ir valdymas
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Kviečiame dalyvauti! Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ 2022
Respublikinis etninės kultūros konkursas – viktorina „Kalbus kalba, darbus dirba 2022“
Mažvydiečiai kviečia skaityti
Nordplus projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“
Kauno mokinių komandos – TITAN verslumo čempionato finale
Kviečiame dalyvauti! Frankofonijos mėnuo 2022
Užprogramuoti sėkmei: geroji projekto „Kokybės krepšelis“ praktika
Konsultacija „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“
Nemokamos nuotolinės matematikos konsultacijos Kauno miesto IV gimn. klasių mokiniams
Kviečiame dalyvauti! Japonijos dienos Kaune 2022
Apdovanotas „Metų švietėjas 2021“
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Metodinių renginių „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“ ciklas
Nuoširdžiausiai dėkojame!
Mokinių, mokytojų, tėvų apklausa apie įtraukųjį ugdymą
Didžiuojamės!
Metodinė valanda „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“
Kvietimas į konferenciją!
Nemokamos nuotolinės matematikos konsultacijos Kauno miesto IV gimn. klasių mokiniams
Nemokamos nuotolinės matematikos konsultacijos Kauno miesto 10 (II gimn.) klasių mokiniams
Didžiuojamės būdami to dalimi!
Kauno besimokančių mokyklų tinklas paminėjo Sausio 13-ąją
Kurkime ateitį vertą iškovotos laisvės!
Kviečiame į nemokamas nuotolines matematikos konsultacijas
Virtuali paroda „Žiemos pasaka“
Knygos rekordininkės sutiktuvės ir naujametiniai poezijos skaitymai
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Mokinių konkurso „Mes prieš prekybą žmonėmis“ apdovanojimai
Metodinė valanda „Tarpkultūrinės kompetencijos svarba dirbant daugiakultūrinėje klasėje“
Sveikinimas
Jaunųjų menininkų tapybos darbų paroda. Kviečiame apsilankyti!
Kauno Jaunosios bendrovės „JA Kalėdinėje eXpo“
„Mažoji Aleksoto olimpiada“
Aurikos Navickienės kūrybos popietė „Tesušyla širdys“
Tarptautinis metodinis renginys „Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui“
Pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų projektas „Gyvenu Lietuvoje“
Sėkmingai įgyvendintas mokinių konkursas „Mes prieš prekybą žmonėmis“
Literatūrinė – muzikinė popietė „Duetu apie meilę“
Metodinis renginys „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“
Loretos Pladienės kūrybos popietė
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
„Kada laikas sustoja“– Lietuvos progimnazijų mokinių savivaldų forumas „20/20“
Respublikinis prevencinis projektas „Judu – kalbu“
Kauno Panemunės pradinės mokyklos įvertinimas!
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Tarptautinio kūrybinių darbų konkurso „EKO RUDUO 2021” organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, pateikusiems savo darbus konkursui ir sveikina nugalėtojus
Metodinis renginys „Geografijos mokslo aktualijos“
Metodinis renginys „Matematikos valstybinio egzamino rezultatų analizė“
Gerosios patirties sklaidos renginys „Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“
Respublikinis švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys „Sportiškas ruduo“
Respublikinė konferencija „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”
Metodinis renginys „ES finansuotų projektų rezultatai: ikimokyklinių įstaigų veiklos kokybės pokyčiai, idėjos ir naujos galimybės“
„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ – suaugusiųjų mokymosi savaitė Kauno švietimo inovacijų centre
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginiai organizuojami Kauno švietimo inovacijų centro
Tarpdalykinis projektas „Medžio pasas“
Metodinė valanda „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas švietimo ir informacijos centras“
Stovykla „Mokausi ir žaidžiu“ mokinių rudens atostogų metu
Vidinės darnos tobulinimo modelis – raktas į geresnį mikroklimatą pedagogų kolektyve
Atsakinga lyderystė daro įtaką ugdytinių pasiekimams: Šveicarijos patirtis
Tarptautinio kūrybinių darbų konkurso “Rieduliukas” organizatoriai dėkoja visiems dalyviams pateikusiems savo darbus konkursui ir sveikina nugalėtojus bei prizininkus
Respublikinio mokinių tapybos konkurso „Dialogas ir spalva“ įvadinis seminaras
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Mokinių piešinių konkurso „Aš ir Vokietija“ darbų parodos atidarymas
Kviečiame dalyvauti!
Informuojame, kad 2021 m. spalio 22 d. numatytas renginys Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokytojos metodininkės, LNRS narės Aurikos Navickienės kūrybos popietė „Susitikime gelsvą rudenį…“ nukeliamas vėlesniam laikui. Data bus tikslinama. Sekite informaciją.
Literatūrinė-muzikinė popietė „Mūsų metai – mūsų turtas“
Metodinis renginys „Praktiniai patarimai matematikos brandos darbo vadovui“
Patirties sklaidos renginio „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ tęsinys Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Nordplus projektą „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“
Sveikinimas
Tradicinis Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“
Kauno švietimo inovacijų centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos 2021–2022 m. m.
Poezijos ir menų šventė „Po rudenėjančiu dangum“
Pasidalink savo patirtimi 2021-ųjų Eurodesk apklausoje!
Kauno švietimo inovacijų centras dalyvavo tarptautiniame seminare „Accreditation in Erasmus+“
Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam žydėjimo ilgesy“
Laimėtas Erasmus+ projektas „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“
„Vedlių“ informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa bei stipendijos Kauno mokytojams. Registracija stipendijoms iki rugsėjo 17 d.
Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo projektas „Žaidžiame kalbą“
Atvėrėme vasarai duris
Su Mokslo ir žinių diena!
Mokinių vasaros stovykla „Mokausi ir žaidžiu“
Žydėjimo ir poezijos sklidina popietė
Už savo vidinę gerovę esame atsakingi patys!
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“
Ir užaugusiems mums reikia žvilgsnio glostančio Mamos…
Kviečiame aplankyti kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms paminėti, parodą
Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“
Maloniai kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pedagoginius darbuotojus, ketinančius pasitikrinti vadybines kompetencijas NŠA ar ketinančius tapti švietimo įstaigų vadovais, registruotis į mokymus
„O mes vaikai, o mes pasaulis“
Etikos popietė-konkursas
Kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė
„Sutikime vasarą saugiai“
Metodinė-edukacinė valanda ,,Iš muziejaus archyvų: Salomėja Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“
Metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“
Patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams ir kitiems pedagogams
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 birželis
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Švietimo iššūkių greitkelis: dalyvauti ar stebėti?“
Respublikinis 3 pradinių klasių mokinių diktanto rašymo konkursas anglų kalba „Listen to write“
Savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkursas
Metodinis renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“
Bendradarbiavimo pamoka „Skandinaviška kelionė liekant namuose“, skirta Skandinavijos dienoms 2021 m.
Metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas. Gerosios praktikos sklaida“
Virtuali paroda „Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“
Antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“
Prieš patyčias mokyklose – gerieji skandinavų pavyzdžiai ir kauniečių patirtys
„Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“
Prof. Benedikto Šetkaus knyga „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“
Tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“
Metodinis renginys „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“
Ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“
Skaitmeninio turinio pritaikymas pamokų organizavimui
Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai
Paskaita tėvams „Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi – pasirūpinsime savim“
Įvyko metodinis renginys bibliotekininkams
Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“
Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime įvardintos veiklos, padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų kalbos pamokose
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Pateikta projekto paraiška „Edukacinė programa „Augu su pasaka“
Metodinė valanda apie jausmų ir emocijų pažinimą
Projektas „Tarptautinė šokio diena 2021“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Bendradarbiavimas su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 gegužė
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2021 balandis)
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2021 balandis)
Istorijos mokytojų metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“
Respublikinės virtualios bendradarbiavimo pamokos „Žemė – visų namai“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos 2021–2022 m.
Frankofonijos mėnesiui skirti renginiai
Malonu sulaukti saulėtų pavasarinių linkėjimų iš Japonijos!
Nacionalinė Frankofoniškojo kokybės ženklo chartijos (QF) mokyklų konferencija „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“
Paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“
Paskaita tėvams „Vaikų teisės. Šiuolaikinis požiūris ir jo taikymas praktikoje“
Balandis – autizmo supratimo mėnuo. Apsilankę mūsų bibliotekoje rasite literatūros šia tema
Renginių akimirkos – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021
Kauno lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytojos –ekspertės Joanos Tėvelytės „Molinių pasakų knyga“
Paskaita tėvams „Broliai ir seserys: kaip padėti su(si)tarti?“
Integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų kelionė po Frankofonijos šalis“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda „Kūrybos virusas 2021 m.“
Asmens vidinės darnos tobulinimas
Paskaita „Pažintis su tradicine lietuvių kultūra“ Hiratsukos miesto vadovams ir bendruomenei
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 balandis
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Kokie yra įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kliuviniai ir paskatos Lietuvos mokyklose?
Kūrybinių darbų paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“
Balandis – Autizmo supratimo mėnuo. Renginių planas
Tokijo žaidynėse Lietuvos olimpiečių lauks įkvepianti Kauno mokinių staigmena
Psichoemocinis klimatas pedagogų kolektyve. Kaip jį pagerinti?
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 kovas
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2020 gruodis)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Nordplus projektą
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Nordplus projektą