Skaitmeninio turinio pritaikymas pamokų organizavimui

2021 m. gegužės 7 d., 15:02

Jokia čia naujiena, kad mes patekome į virtualų pasaulį. Metaforiškai galima būtų teigti, kad po epizodinio žvalgymosi pro langelį į įvairias programas, retsykiais jas pasiskolinant, staiga atsidūrėme tame pasaulyje.

Pasidalinsiu savo rastais, išbandytais ir, mano manymu, tinkamiausiais „pirkiniais“. Beje, dalis jų iš tiesų buvo įsigyta su licėjaus, kuriame dirbu, kolegų pritarimu ir apmokėta iš MK lėšų skaitmeniniam turiniui. Taigi mano rekomendacijomis galite drąsiai pasinaudoti atsiradus vienam kitam eurui būtent tokios paskirties prekėms įsigyti.

Dabar net neįsivaizduoju, kad galėčiau pamokas vesti nesinaudodama šiomis programomis. Taigi kviečiu kartu apžvelgti rekomenduojamas priemones, kurių paskirtį klasifikuoju į atskiras dalis:

 • mokinių įtraukimas į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis;
 • vertinimas ir įsivertinimas;
 • pamokos turinio pateikimas;
 • aukštesniųjų mąstymo gebėjimų tobulinimas.

Vizualizavimas. Geografijos pamokos su virtualiais žemėlapiais.  Geografijos atlasų MANO GAUBLYS 6–8 ir GAUBLYS 9–12 klasėms skaitmeninės versijos puikus pagalbininkas geografijos pamokose. Skaitmeniniai didelio formato žemėlapiai ekrane skatina mokinius sutelkti dėmesį, aš galiu priartinti pasirinktą objektą ar kitą reikiamą žemėlapio iškarpą, greitai perjungti ir rodyti kitą nagrinėjamą temą papildantį žemėlapį. Žemėlapiai turi interaktyvius sluoksnius, kuriuos esant poreikiui galima įjungti ir išjungti.

Vertinimas ir įsivertinimas. Būtinų žinių ir gebėjimų, įgytų praėjusioje pamokoje,  patikrinimui ir  pakartojimui  naudoju mokinių testavimo sistemą eTest.lt, Socrative arba įdomią  ir patrauklią, visų klasių mokinių pamėgtą programą „Kahoot“. Naudodama šias programas sukuriu iki 10 klausimų ir mokinai gauna taškus, kurie vėliau konvertuojami į kaupiamuosius balus. Mokinių žinių patikrinimui, kai pažymys rašomas dienyne, daugiausia naudoju eTest.lt platformą, nes ši  platforma leidžia naudoti įvairias apklausos testines formas, joje yra puikios  priemonės, saugančios nuo nusirašinėjimo, galime matyti visų mokinių sąrašą su detalia testo ataskaita: į kuriuos klausimus mokiniai atsakė teisingai, o kur suklydo.

Žemėlapio nomenklatūros vertinimui naudojau Seterra online ir purposegamesplatformas. Po kelių apklausų supratau, kad man ir mokiniams geriau tinka purposegames platforma. Tokiam pasirinkimui  įtakos turėjo du kriterijai: laikas ir paprasta bei patogi kūrimo eiga. Atsiskaitymo metu  sukuriu kelias  atskiras meet.google.com nuorodas,  mokiniai paskirtu laiku  prisijungia ir pasidalinę savo ekranu atlieka užduotis.

Praėjus ne vienam nuotolinio mokymosi mėnesiui, supratau, kad daugelį tradicinių mokymosi metodų galima perkelti į virtualią erdvę, tik nereikia bijoti eksperimentuoti. Mokytis bendradarbiaujant nuotoliniu būdu galima tiek sinchroniškai – grupėmis, tiek asinchroninėmis grupėmis. Socialumas – nuotolinio ugdymo pradžioje man atrodė sunkiai pasiekiamas tikslas. Licėjus pasirinko Google įrankius: Clasroom, vaizdo pamokoms naudoja Meet platformą, deja, negaliu mokinių paprastuoju būdu suskirstyti į atskirus kambarius, tad aš kiekvienai darbo grupei sukuriu atskiras nuorodas, per kurias mokiniai jungiasi ir atlieka jiems skirtas užduotis. Priklausomai nuo pateiktos užduoties leidžiu patiems mokiniams nuspręsti, kokie įrankiai labiausiai tiks jų grupiniam ar komandiniam darbui. Taip skatinu savivaldį mokymąsi.

Vis dar viliuosi tapti šiuolaikišką ugdymą praktikuojančia mokytoja. Taigi nepakanka vien teikti žinias ir mokyti įsiminti ar atkartoti informaciją. Būtina raginti mokinius analizuoti pateiktą informaciją, priimti argumentuotus sprendimus, drąsinti išsakyti faktais grįstą savo nuomonę. Įrodymais grįstas mokymasis per praktinę patirtį mokinius motyvuoja, skatina labiau domėtis, kurti.

Naujos temos įsisavinimui, kritinio mąstymo ugdymui, sprendimų priėmimui geografijos pamokose naudoju minčių žemėlapio kūrimo metodą. Galiu drąsiai teigti, kad tai viena efektyviausių mokymosi veiklų. Šį metodą aš naudoju visuose klasės koncentruose dirbant tiek individualiai, tiek grupėse. Prasidėjus nuotoliniam mokymui, mokiniai naudoja sąvokų ir minčių žemėlapių platformą MindMeister  (paveikslas nr. 1), puikiai tinkančią informaciją konspektuoti naudojant spalvas, tekstą, paveiksliukus.

Paveikslas nr. 1

Iki šiol visiems ir man gerai žinoma Kahoot platforma, kuria, licėjui įsigijus licenciją, maksimaliai naudojuosi, kai noriu patikrinti, kaip mokiniai įsisavino naujos pamokos medžiagą. Taip pat taikau motyvacijai didinti, mokymosi džiaugsmui žadinti – tam pakanka penkių išmoningai, dažnai su humoru parengtų klausimų.  Ja naudotis   labai  paprasta ir  smagu,   nes  po     kiekvieno     atsakymo     pateikiamas     asmeninis įvertinimas   bei   užimta   vieta,   o   ryškios   spalvos   bei   smagi muzika sukuria ypatingą nuotaiką. Platformoje taip pat kuriu skaidres, jas rodau mokiniams ir pateikiu viktorinos klausimus.

Pamokos pradžioje mokinių aktyvumui sužadinti, refleksijai, įsivertinimui naudoju Mentimeter  arba Slido programas. Slido patogu, nes šią programą galime parsisiųsti ir įdiegti į PowerPoint. Tokia tiesioginės apklausos integracija padaro pamokos pristatymą labiau dinamišką, suteikia mokymuisi žavesio, visi dalinamės, klystame, kartu taisomės ir vėl dirbame.

Dar vienas nuotolinio ugdymo atradimas – projekto metodas. Jis suteikia pamokoms gyvumo, jos tampa įdomesnės ir patrauklesnės. Dirbdami komandoje mokiniai mokosi organizuotumo ir atsakingumo, kiekvienas mokinys personalizuotai turi užduotį. Laikausi nuostatos, kad individuali atsakomybė ir bendras tikslas suteikia galimybę mokiniui, gerai atlikusiam jo gebėjimus atitinkančią užduotį, jaustis laimingu komandos nariu. Tokiu būdu didėja mokinių pasitikėjimas savimi, savirealizacija. Kokias programas pamėgo mano mokiniai plėtodami įvairias projektines veiklas? Canva – nemokama, paprasta, daug galimybių suteikianti grafinio dizaino programa. Mokiniai gali pasirinkti iš daugelio profesionaliai sukurtų šablonų, redaguoti dizainus ir įkelti savo nuotraukas. Su šia programa mokiniai kuria plakatus, nuotraukų koliažus, atvirukus, infografikus,  video (paveikslas nr. 2).  Pateiktis geografijos pamokoms aš irgi kuriu būtent su šia programa.  Dar vienas paprastas ir mano mokinių pamėgtas įrankis Book Creator . Juo mokiniai kuria nuostabias skaitmenines knygas (paveikslas nr. 3).   

Paveikslas nr. 2

Paveikslas nr. 3

Taigi, ne tik užsukau, žvalgiausi, bet ir likau šioje skaitmeninių įrankių krautuvėlėje. Man čia patinka, radau daug bičiulių bendraminčių. Ypač malonu dalintis patirtimi su kolegomis licėjuje. Tam turime paskirtą vieną savaitės dieną. Šiuolaikinė pamoka neįsivaizduojama be skaitmeninio turinio panaudojimo. Džiugu, kad mokymo ir mokymosi platformų įvairovė yra be galo didelė ir mes kiekvienas galime pasirinkti tai, kas mums atrodo patrauklu, įdomu, paprasta. Naudojant skaitmeninį turinį pamokos tampa vaizdingesnės, įvairiapusiškesnės,  įdomesnės. Kolegos, gaudykite sąrašą, kuriuo mielai dalinuosi:

 1. https://kahoot.com
 2. https://www.purposegames.com
 3. https://online.seterra.com 
 4. https://www.mindmeister.com
 5. https://www.mentimeter.com
 6. https://www.sli.do
 7. https://bookcreator.com
 8. https://www.canva.com 
 9. http://www.etest.lt
 10. https://www.socrative.com


Neringa Sartanavičienė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytoja