Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui – konsultacijos lituanistams ir matematikams

2023 m. liepos 3 d., 09:48

Nuo 2023 m. balandžio mėn. Kauno švietimo inovacijų centras bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra sėkmingai vykdo konsultacijas dėl atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrųjų programų diegimo pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Džiaugiamės, jog prieš prasidedant vasaros atostogoms jau įvyko 55 tikslinės konsultacijos, kuriose dalyvavo beveik 1000 mokytojų.

Konsultacijų tikslas – teikti informaciją mokytojams, jau pradėjusiems pasirengimą dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, ir atsakyti jiems iškylančius klausimus šiame etape. Tikslinės konsultacijos pastiprina pasiruošimo priemonių komplektą ir padeda mokytojams kokybiškai pasitikti kitų mokslo metų pokyčius. Bendresnėms temoms aptarti organizuojamos grupinės konsultacijos, individualios – spręsti specifiniams klausimams.

Konsultacijos bus tęsiamos naujiems mokslo metams prasidėjus ir vyks iki gruodžio mėnesio.

 

Kauno švietimo inovacijų centro informacija