Tartu švietimo įstaigų atstovų delegacijos vizitas Kauno mieste

2023 m. balandžio 7 d., 12:55

Balandžio 4–5 dienomis Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto savivaldybė, Jono Jablonskio gimnazija ir Kauno Panemunės pradine mokykla dalijosi sėkminga mokinių pasiekimų gerinimo patirtimi su Tartu švietimo įstaigų atstovais: Tartu švietimo departamento vadovu, departamento specialistais ir mokyklų direktoriais.

Susitikimo metu Kauno švietimo inovacijų centre Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja dr. Ona Gucevičienė pristatė pranešimą „Kauno miesto vertinga patirtis siekiant mokinių mokymo(si) pažangos“. Pranešime apibendrintai pristatyti ir tarpusavyje palyginti 2022 m. Kauno miesto savivaldybės mokyklų PUPP lietuvių kalbos ir matematikos rezultatai, 2020-2022 m. VBE lietuvių kalbos ir biologijos rezultatai, taip pat pristatyti procesai, užtikrinantys mokinių mokymo(si) pažangą ir mokinių aukštesnius pasiekimus. Centro direktorė Rasa Bortkevičienė pristatė Kauno švietimo inovacijų centro veiklą ir pasidalijo sėkmingos patirties pavyzdžiais siekiant mokinių mokymosi pažangos.

Po susitikimo Kauno švietimo inovacijų centre Tartu švietimo įstaigų atstovai vyko į Kauno miesto savivaldybę, kurioje administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė kartu su užsienio ryšių skyriaus vyriausiąja specialiste Ieva Vinciūniene pristatė kultūriškai augantį Kauno miestą, diskutavo švietimo klausimais ir pasidžiaugė glaudžiu Kauno miesto bendradarbiavimu su Tartu miestu.

Svečiai turėjo galimybę apsilankyti ir pasisemti vertingos patirties iš Kauno miesto mokyklų – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje mokyklos direktorė Danguolė Miškinienė kartu su mokyklos bendruomene pasidalijo patirtimi apie tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimą, pristatė formalųjį ir neformalųjį mokyklos ugdymą bei pasidalijo sėkminga patirtimi apie norinčius mokytis ir daug pasiekiančius mokinius. Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė dr. Virginija Rupainienė taip pat su svečiais dalijosi vertinga patirtimi, pristatė mokyklos viziją, misiją bei žingsnius tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimo link.

Labai dėkojame už bendradarbiavimą Kauno miesto savivaldybei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijai, Kauno Panemunės pradinei mokyklai už galimybę tarptautiniu mastu dalintis vertinga patirtimi siekiant bendrų švietimo tikslų.

Gabija Lapinskaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė