Aktyvių tėvų akademijos renginiai (Balandis)

2023 m. kovo 27 d., 09:28

DATA IR
LAIKAS
PASKAITOS TEMA
ATSAKINGAS
ASMUO,
REGISTRACIJA
2023-04-05
18 val.
BROLIAI IR SESERYS: KAIP PADĖTI SU(SI)TARTI?

LEKTORĖ Dr. J. Jonynienė, psichologė, STEP programos koordinatorė
E. Stremauskienė
Telefono numeris

REGISTRACIJA
2023-04-10
17.30 val.
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA:
TIKSLAI, SIEKIAMI REZULTATAI,  LŪKESČIAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

LEKTORĖ R. Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė, PU bendrosios programos rengimo grupės narė, metodinių leidinių „Patirčių erdvės“ konsultantė
A. Antanavičienė
 Telefono numeris

REGISTRACIJA
2023-04-20
17.30 val.
MOTYVACUJOS NEUROMOKSLAS – KAIP TAPTI IR IŠLIKTI MOTYVUOTIEMS

LEKTORĖ Dr. U. Neniškytė, VU Gyvybės mokslo centro EMBL Partnerystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
I. Teresienė
 Telefono numeris

REGISTRACIJA