Almanacho „Žiedas griuvėsiuose“ pristatymas

2022 m. liepos 29 d., 14:47

Liepos 29 dieną Kauno švietimo inovacijų centre vyko trečiasis kūrėjų susitikimas – almanacho „Žiedas griuvėsiuose“ pristatymas. Leidinį liepos 14-ąją jau sklaidė Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei liepos 23-ią Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijoje susirinkę bendraautoriai, poezijos mylėtojai.

Knyga skirta Ukrainai, jos žmonių ir karių atminimui pagerbti kare prieš Rusijos okupantų invaziją 2022 metais. Idėjos autorius, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Gintaras Karlauskas, padėkojo poezijos bičiuliams, atsiliepusiems į kvietimą ir prisijungusiems prie šios knygos išleidimo. Tai 81 poeto, palaikančio Ukrainos tautą, eilės. Almanache sudėta įvairaus amžiaus, skirtingos kūrybinės patirties autorių, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kūryba.

Leidinio sudarytojas Gintaras Karlauskas papasakojo almanacho atsiradimo istoriją, o dailininkė Loreta Pladienė pristatė viršelio idėją ir iliustracijas. Apie 30 bendraautorių skaitė savo eiles. Intarpuose skambėjo ansamblio „Smaragdas“ (vadovė Ona Delonienė) atliekamos dainos.

Išsiskirstėme tikėdami, kad netrukus kursime eiles apie pergalę, viltį, gėrį. Apie Ukrainos žmones, kurie šiuo metu ne tik kovoja už savo laisvę, bet ir sodina gėles tarp griuvėsių…

Nesutrypkit saulėgrąžos žiedo –
Juk į saulę geltoną jisai panašus.
Tegul ašaros skausmo per veidą nurieda,
Ir taika tesugrįš į kiekvienus namus.

Ištrauka iš Gražinos Pitrėnienės eilėraščio „Nesutrypkit saulėgrąžos žiedo“

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė