Metodinė valanda apie jausmų ir emocijų pažinimą

2021 m. balandžio 29 d., 08:37

Balandžio 22 d. vyko metodinė valanda šalies mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Jausmų ir emocijų pasaulio pažinimas per praktines patirtis“. Kauno „Saulės“ gimnazijos komanda – direktorė Sonata Drazdavičienė, etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė, socialinė pedagogė Andrėja Adašiūnienė, psichologė Simona Rimkuvienė – dalinosi teorinėmis įžvalgomis ir praktinėmis patirtimis bei metodais, kuriuos galima taikyti ugdymo procese, teikiant pagalbą mokiniams, tėvams bei kolegoms. Pedagogės skatino ieškoti kelių sėkmingam emocijų ir jausmų pasaulio pažinimui bei valdymui, norint išvengti perdegimo profesinėje veikloje.

Pandemijos laikotarpis išryškino mūsų stiprybes, bet kartu atskleidė ir silpnybes: pažeidžiamumą, jautrumą, atskirtį. Privertė suabejoti tais dalykais, kurie atrodė tvirti ir savaime suprantami. Supratome, – teigė lektorės, kad dažnai susiduriame su emociniais sunkumais, kuriuos turime ir galime valdyti. Metodinės valandos metu jos pateikė dalyviams įvairiausių praktinių užduočių, kurias atlikdami, jie patyrė, kad kiekvienas savyje turi daug vidinių resursų. Net patys stebėjosi, kokių savybių atrado. Visi priėjo prie išvados, kad tik dalindamiesi galime tapti emociškai stipresni, nepasiduoti nusivylimui, neprarasti noro dirbti ir bendrauti.

Prieš atsisveikinant tiek lektorės, tiek dalyviai garsiai pažadėjo vieni kitiems, jog nuo šio vakaro praktiškai įgyvendins sau duotus pasiryžimus.

Neringa Zaveckienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos etikos mokytoja ekspertė,Andrėja Adašiūnienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė