Įvyko visuotinis Kauno miesto matematikos mokytojų susirinkimas ir metodinis renginys „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“

2022 m. rugsėjo 16 d., 15:09

2022 m. rugsėjo 15 d. Kauno švietimo inovacijų centre įvyko visuotinis Kauno miesto matematikos mokytojų susirinkimas.

Prieš susirinkimą metodiniame renginyje „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“ Valstybinio matematikos brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentas Antanas Apynis išsamiai išanalizavo VBE uždavinių sprendimo rezultatus, pateikė rekomendacijų, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, rengiant abiturientus matematikos valstybiniam brandos egzaminui (pranešimo skaidrės pridedamos).

Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Zita Nėnienė, ilgametė Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).

Susirinkime buvo išrinktas Kauno miesto matematikos mokytojų metodinis būrelis 2022–2025 mokslo metams. Metodinio būrelio nariais tapo Gintautas Augulis, Ingrida Bakutienė, Virginija Bareišienė, Lina Butkevičienė, Laima Daukšytė-Koncevičienė, Rita Jonaitienė, Egita Junevičienė, Birutė Narijauskaitė, Lidija Nekrasova, Algimantas Sipavičius, Odeta Stanevičienė. Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Odeta Stanevičienė, jos pavaduotoja – Rita Jonaitienė, sekretore – Laima Daukšytė-Koncevičienė.