Metodinių renginių „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“ ciklas

2022 m. vasario 14 d., 10:57

Vasario 9 d. Kauno švietimo inovacijų centras organizavo metodinių renginių „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“ ciklo pirmąjį renginį. Europos komisijos ir Britų tarybos vienu iš vadovų – mentorių, teikiančiu pagalbą mokyklų vadovams, išbandant naujas ugdymo turinio reformas savo mokyklose, yra paskirta Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovė dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė.

Dr. V. Rupainienė moderavo renginį, dalyviams referavo, kad  yra suburta Kauno miesto savivaldybės Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo (UTA) komanda, kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą pasirengimą diegti atnaujintą ugdymo turinį ir jo įgyvendinimą Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigose. Ugdymo turinys atnaujinamas (UTA) remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Atnaujintose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Dr. V. Rupainienė, informavo, kad Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai aktyviai teikė paraiškas dalyvauti „Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime“, kuriame  įgijo teisę dalyvauti  2  aukšta ugdymo kokybe pasižyminčios Kauno miesto ugdymo įstaigos – Kauno Kazio Griniaus  progimnazija ir Kauno Veršvų gimnazija.

Pirmame ciklo renginyje savo įžvalgomis su dalyviais pasidalijo Žilvinas Damijonaitis, Kauno Veršvų gimnazijos direktorius. Jis pasidžiaugė, kad gimnazija dalyvauja tyrime, papasakojo, kaip sekėsi gimnazijos projekto ir mokytojų komandų formavimas, kaip pasisekė atlikti analizę, susitarti dėl strateginių veikimo krypčių, susijusių su atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimu.

Kauno švietimo inovacijų centras planingai, sistemingai organizuos metodinių renginių „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui.  Sėkmės, ieškojimai, atradimai“ ciklą, kuriame kiekvieną mėnesį savo patirtimi dalysis vadovai, pavaduotojai, mokyklų komandos.