Į pagalbą Ukrainos žmonėms

2022 m. liepos 1 d., 14:45

Kauno švietimo inovacijų centras nuo kovo mėnesio teikia pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, organizuodamas lietuvių kalbos mokymus. Mokymų tikslas – padėti atvykusiems žmonėms sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę, įveikti kalbos barjerą, supažindinti su Lietuvos kultūra. Per dvidešimt pamokų įgyjama šnekamosios lietuvių kalbos gebėjimų, susipažįstama su lietuvių kalbos sistema (sintaksės, morfologijos, leksikos, fonetikos, kirčiavimo pradmenimis). Kursus jau sėkmingai baigė ir A1 lygį sėkmingai įgijo 76 kursų dalyviai. Poreikiui nemažėjant, vasarą mokymąsi tęsia 68 ukrainiečiai, dar viena mokymų grupė dirba Kulautuvoje. Užsiėmimų metu dalyviai susipažįsta su lietuvių kalbos raidynu, kalbos dalimis, išmoksta taisyklingai tarti garsus, nagrinėdami atskiras kasdienio gyvenimo temas, mokosi naujų žodžių, gramatinių formų asmenavimo bei linksniavimo. Džiaugiamės suburta puikia lietuvių kalbos mokytojų komanda, kuri ne tik moko kalbos ar perteikia lietuvių tautos mentalitetą, bet ir paprastai, žmogiškai padeda, įkvepia, suteikia pasitikėjimo savimi.

Primename, kad registracija į kursus ir toliau tęsiama. Norinčius kviečiame registruotis į rugsėjo mėnesį prasidėsiančius mokymus:

Jolita Vitauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė