Istorijos mokytojų metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“

2021 m. balandžio 20 d., 15:28

Balandžio 15 d. Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis organizavo istorijos mokytojų metodinį renginį „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“. Renginį vedė Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė. Pranešimą „Darbas specialiųjų poreikių klasėje istorijos pamokos metu: sėkmės ir nesėkmės“ skaitė ir savo patirtimi dalinosi Ignas Juškevičius, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas. Metodiniame renginyje Kauno Šančių mokyklos daugiafunkcio centro švietimo pagalbos specialistės, logopedė metodininkė Reda Petrauskienė, specialioji pedagogė metodininkė Sandra Gudunskienė bei anglų kalbos mokytoja Ingrida Pagrandienė pristatė IKT priemones, programėles ir įrankius, kuriuos naudoja dirbdamos su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. IKT naudojimas ugdymo procese sudaro geresnes sąlygas ugdymo individualizavimui bei pritaikymui specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kelia mokymosi motyvaciją. Laura

Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė