Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Nordplus projektą

2019 m. sausio 22 d., 16:18

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras gavo finansavimą pagal „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programą projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ įgyvendinimui.

Šiuo projektu perimant gerąją užsienio šalių suaugusiųjų mokymo centrų patirtį siekiama atliepti suaugusiųjų poreikius, taikyti šiuolaikiškas ir patrauklias suaugusiųjų mokymo formas, metodus skaitmeninių kompetencijų, kompiuterinio raštingumo ugdymui, mokymų efektyvumo didinimui. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Projekto partneriai – suaugusiųjų neformaliojo švietimo centras „Azote“ (Latvija).

Projektas bus įgyvendinamas 2019 – 2020 metais.

Išsamesnė informacija tel. 32 40 43, el.p.: ginta.tarankiene@kpkc.lt, Ginta Tarankienė