Nordplus projekto „Neformalusis įtraukusis suaugusiųjų švietimas“ partnerių vizitas Kaune

2024 m. vasario 27 d., 09:24

Kauno švietimo inovacijų centras (KŠIC) kartu su partneriais iš Jelgavos (Latvija) – NVO „Izglītības inovāciju pārneses centrs“ („Švietimo inovacijų perdavimo centras“, IIPC) – įgyvendina NORDPLUS projektą „Neformalusis įtraukusis suaugusiųjų švietimas“ (angl. „Non-formal inclusive adult education“, projekto Nr. NPAD-2023/10351). Projekto tikslas – susipažinti su projekto partnerių įstaigose ir miestuose įgyvendinama neformaliojo įtraukiojo suaugusiųjų švietimo veikla, mokytis vieniems iš kitų, dalytis gerąja patirtimi ir ją pritaikyti savo darbe, kuriant suaugusiųjų neformaliojo švietimo srities kvalifikacijos tobulinimo programas ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

Vasario 20–24 d. Kaune lankėsi projekto NVO „Izglītības inovāciju pārneses centrs“ valdybos pirmininkė Anna Vintere ir šios NVO atstovas Aivars Vinters. Partneriams pristatėme Kauno švietimo inovacijų centrą, vykdomas veiklas mokiniams ir suaugusiesiems, įgyvendinamas programas ir tarptautinius projektus. Taip pat klausėmės partnerių pristatymo apie NVO „Izglītības inovāciju pārneses centrs“ ilgametę patirtį įgyvendinant tarptautinius neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus. Visi kartu domėjomės, kaip šios srities veiklas vykdo kitos Kauno įstaigos, tad lankėmės Kauno įvairų tautų kultūrų centre, Ąžuolyno bibliotekoje, Kauno menininkų namuose ir Negalią turinčių asmenų centre KORYS. Šių įstaigų atstovai šiltai priėmė susitikimams, papasakojo apie savo įstaigas, parteikė daugybę įkvepiančių suaugusiųjų įtraukties į mokymosi visą gyvenimą veiklas pavyzdžių.

Šis patirties mainų vizitas įkvėpė KŠIC ir IIPT tęsti bendradarbiavimą ir ateityje: susitarėme, kokia patirtimi galėtume dalintis ir kokiose srityse galėtume bendradarbiauti, rengdami ir įgyvendindami naujus projektus.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno įvairų tautų kultūrų centrui, Ąžuolyno bibliotekai, Kauno menininkų namams ir Negalią turinčių asmenų centrui KORYS už laiką, skirtą susitikimams, taip pat už pasidalintą suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimo patirtį. Tikimės, kad ateityje turėsime galimybių kartu rengti ir įgyvendinti įvairių neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų.

Daiva Jeremičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 

NORDPLUS ADULT project “Informal inclusive adult education”. Mobility to Kaunas

Kaunas Educational Innovation Center (KŠIC) together with the partners from Jelgava (Latvia) – NGO “Izglītības innovaziu præžes centrs” (“Educational Innovation Transfer Center”, IIPC) – is implementing the NORDPLUS project “Informal inclusive adult education” (project No. NPAD-2023/10351). The goal of the project is to get acquainted with the activities of non-formal inclusive adult education implemented in the institutions and cities of the project partners, to learn from each other, to share good experience and apply it in their work, with a view of creating qualification development programmes and new projects in the field of non-formal adult education.

On 20–24 February, the chairperson of the board of the NGO “Izglītības innovativu præžes centrs” Anna Vintere and the representative of this NGO Aivars Vinters visited Kaunas. The guests learned about the Kaunas Education Innovation Center, its past and current activities for students and adults, also programmes and international projects. The KŠIC staff also learned about the long-term experience of the NGO “Izglītības innovativu præžes centrs” in the implementation of international non-formal adult education projects. We were all interested in how other Kaunas institutions carry out activities in this area, so we visited the Kaunas Cultural Centre of Various Nations, the Ąžuolynas Library, the Kaunas Artists’ House and the KORYS Centre for Persons with Disabilities. Representatives of these institutions extended a warm welcome, they also presented their institutions and gave many inspiring examples on involving adults in the lifelong learning activities. This mobility for experience exchange has inspired KŠIC and IIPT to continue cooperation in the future: we agreed on what experience we could share and in what areas we could cooperate in the future in the framework of new projects.

We are most thankful to the Kaunas Cultural Centre of Various Nations, the Ąžuolynas Library, the Kaunas Artists’ House and the Centre for Persons with Disabilities KORYS for the time dedicated to the meetings, as well as for the shared experience of implementing non-formal educational activities for adults. We will be looking for the ways and opportunities to jointly prepare and implement various non-formal adult education projects in the future.