Paieška

Programos

Valstybės tarnautojų mokymo programos

Eil. Nr.
Mokymų programa
Valandos
1.
Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai.
Tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių taikyti efektyvius konfliktų sprendimo bei prevencijos būdus.

Pagrindinės temos:

 • Konfliktų tipai: vidiniai asmenybės konfliktai, socialiniai konfliktai.
 • Konfliktų priežastys, dinamika ir pasekmės, konfliktų analizė.
 • Veiksniai, įtakojantys konflikto eigą.
 • Konflikto sprendimo būdai. Konflikto valdymo etapai.
 • Konfliktų valdymo strategijos, tarpininkavimas konflikto situacijoje.
 • Derybos kaip konfliktų sprendimo būdas.
 • Konfliktiškų asmenybių tipai.
 • Konfliktų prevencijos galimybės.
 • Stresas, streso įveikimas. Pyktis.
8 val.
2.
Efektyvios iškalbos menas.Tikslas – patobulinti valstybės tarnautojų iškalbos kompetenciją.

Pagrindinės temos:

 • Iškalbos kompetencijos nauda sėkmingai karjerai.
 • Efektyvios viešosios kalbos rengimas, sakymas ir vertinimas.
 • Kūno kalbos valdymas sakant viešąją kalbą.
8 val.
3.
Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas: konflikto signalų atpažinimas, neigiamų emocijų valdymas, konstruktyvus minčių reiškimas.Tikslas – valstybės tarnautojų komunikacinės kompetencijos įgalinimas, dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas.Pagrindinės temos:
 • Dalykinė situacija: kito asmens priėmimas ir aktyvus klausymas.
 • Dalykinė situacija: konflikto signalų atpažinimas (konflikto valdymas).
 • Racionali elgesio taktika ir konstruktyvus minčių reiškimas.
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Reprezentacinės sistemos.
 • „Aš“ būsenų raiška.
8 val.
4.
Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymas.Tikslas – tobulinti dalykinio bendravimo įgūdžius (socialines ir komunikacines kompetencijas) bei interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymą.

Pagrindinės temos:

 • Kokios pagrindinės reakcijos ir klaidos, bendraujant su priešiškai nusiteikusiais klientais?
 • Kiek trukdo ir kiek padeda emocijos darbe?
 • Kokios personalo „emocionalaus“ elgesio modifikavimo praktinės galimybės?
 • Ar interesantas „visada teisus“?
 • Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymo psichologinės prielaidos.
8 val.
5.
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.Tikslas – tobulinti dalykinio bendravimo įgūdžius (socialines ir komunikacines kompetencijas).

Pagrindinės temos:

 • Kito asmens (interesanto / kolegos) priėmimo ir aktyvaus klausymo svarba dalykiniame bendravime.
 • Dalykinės situacijos valdymo svarba bei galimybės. Kaip naudoti racionalią elgesio taktiką ir konstruktyviai reikšti mintis?
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Kiek trukdo ir kiek padeda emocijos darbe? Kaip formuojamas gebėjimas efektyviai bendrauti?
8 val.
6.
Darbas komandoje.Tikslas – supažindinti su darbo komandoje psichologiniais ypatumais, metodikomis, skirtomis komandinio darbo bei komandos narių efektyvumui skatinti; ugdyti sėkmingo komandos nario kompetencijas (socialines ir komunikacines).

Pagrindinės temos:

 • Psichologinė kolektyvo darna bei psichologinis klimatas.
 • Efektyvus kolektyvas – komanda.
 • Komandinio darbo psichologija; vaidmenų komandoje efektyvumas per asmeninį augimą.
 • Vadovo pozicijos reikšmė komandinio darbo efektyvumui.
 • Komandos sutelktumo (solidarumo) ugdymas (būdai).
 • Kaip formuojamas gebėjimas efektyviai bendradarbiauti?
8 val.
7.
Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai dalykinėje situacijoje.Tikslas – socialinės kompetencijos įgalinimas, dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas.

 

Pagrindinės temos:
 • Socialinės kompetencijos raiška dalykinėje situacijoje: pasitikėjimas savimi, gebėjimas efektyviai spręsti problemas, gebėjimas numatyti, kaip reikia siekti tikslo efektyviausiu būdu.
 • Bendravimo kliūčių atpažinimas, įvardinimas bei tinkamos elgesio strategijos parinkimas.
 • Racionali elgesio taktika ir konstruktyvus minčių reiškimas.
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Reprezentacinės sistemos.
 • „Aš“ būsenų raiška.
8 val.
8.
Bendravimo etiketas.Tikslas – supažindinti su bendravimo etiketo taisyklėmis oficialioje aplinkoje.

 

Pagrindinės temos:
 • Susipažinimo ir pasisveikinimo protokolų normos.
 • Pokalbių telefonu etiketas.
 • Elgesio taisyklės prie stalo.
 • Dalykinės aprangos reikalavimai.
8 val.
9.
Oficialus svečių priėmimas.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų bendravimo ir bendradarbiavimo, situacijos valdymo kompetencijas.Pagrindinės temos:
 • Oficialaus svečių priėmimo tipai.
 • Protokolinės stalo serviravimo taisyklės.
 • Vaišės oficialaus svečių priėmimo metu.
 • Oficialios dovanos.
8 val.
10.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su žiniasklaida. Interviu.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų kompetenciją efektyviai bendrauti su žiniasklaida.

Pagrindinės temos:

 • Žiniasklaida: nuo laisvės veikti iki atsakomybės už veiklos rezultatus. Ketvirtoji valdžia: misija ar verslas? Veiklos esmė, principai, misijos, etikos normos, psichologiniai aspektai.
 • Bendravimas su žiniasklaida: netikėtumai, problemos, klaidos, galimybės ir privalumai.
 • Kaip efektyviai panaudoti žiniasklaidą visuomenei informuoti ir nuomonei formuoti? Žiniasklaida – sąjungininkė?
 • Savigyna prieš TV kameras, fotoaparatus, mikrofonus ir diktofonus. Pasirengimas interviu įvairioms žiniasklaidos priemonėms. Elgsena ir kalbėsena per interviu. Interviu efektyvumo (kokybės) vertinimo kriterijai.
 • Bendravimo su žiniasklaida strategija įvairiais atvejais (teikiant informaciją, dalyvaujant spaudos konferencijoje, rengiant medžiagą pranešimui spaudai, komentuojant; informuojant apie sėkmingus dalykus ir konfliktinių / krizinių situacijų metu).
8 val.
11.
Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas.Tikslas – formuoti valstybės tarnautojų kalbos vartojimo pagrindus, padėti suvokti kanceliarinės kalbos ypatumus bei ugdyti gebėjimą ją vartoti.

Pagrindinės temos:

 • Pirmojo įspūdžio svarba ir tinkamas įspūdžio formavimas.
 • Kalbos kultūros normos ir klaidos.
 • Klaidų analizė.
 • Etiketo reikalavimai tarnautojams oficialioje ir neoficialioje aplinkoje.
 • Dalykinis etiketas kaip organizacinės elgsenos ir organizacijos kultūros bei multikultūros pagrindas.
8 val.
12.
Bendravimo menas: kaip bendrauti su sudėtingo būdo klientais.Tikslas – padidinti valstybės tarnybos tarnautojų kompetenciją valdyti konfliktines situacijas darbinėje aplinkoje.

Pagrindinės temos:

 • Valstybės tarnautojų ir klientų santykių ypatumai. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Efektyvios elgsenos su klientais principai.
 • Problemiškų klientų tipai ir jų elgesio charakteristika. Bendravimo su probleminiais klientais barjerai ir sunkumai. Empatijos ugdymasis.
 • Gebėjimas atsispirti problemiškų klientų psichologiniam spaudimui ir susilaikyti nuo nepagrįstų sprendimų darymo. Reakcijas, kūno ir kalbos valdymas sudėtingų situacijų metu.
 • Konfliktinės situacijos diagnozavimas. Konflikto valdymo psichologijos pagrindai, reguliavimo technologijos, sprendimo, derybų strategijos ir stiliai. Trapininkavimas kaip konstruktyvus konflikto sprendimo būdas.
 • Streso samprata. Stresas ir emocijos. Streso įveikimo modeliai. Efektyvus reagavimas į problemiškų klientų elgseną. Savitvarda ir jos išlaikymo būdai.
8 val.
13.
Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo įgūdžius.

Pagrindinės temos:

 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.
 • Viešųjų pirkimų teisinė bazė.
 • Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas.
 • Pirkimo dokumentų rengimas.
 • Konfidencialumas.
 • Pavyzdžių analizė.
8 val.
14.
Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai.Tikslas – suteikti žinių apie asmenybių skirtumus ir šių skirtumų panaudojimą organizacijos plėtrai, supažindinti su lyderyste grįstos vadybos principais žmogiškųjų išteklių valdyme.

Pagrindinės temos:

 • Kodėl lyderyste grįstas vadovavimas gali padėti plėsti verslą ar stiprinti organizaciją?
 • Ką apie apie valdymo ir motyvavimo teorijas sako žymiausi verslo lyderiai?
 • Ar kiekvienas gali būti lyderiu? Gardner intelekto rūšys.
 • Asmenybės tipologija.
 • Lyderystės procesas: kaip rasti pasekėjų ir pasiekti bendrų tikslų?
 • Bendradarbiavimo stiprinimas: kaip sudominti darbuotojus geriau dirbti?
 • Lyderystės ir kūrybiškumo sąsaja efektyviai vadybai.
 • Kūrybiški problemų sprendimo būdai darbe.
8 val.
15.
Kokybės vadybos sistemos procesų modelio taikymas viešajame sektoriuje.Tikslas – suteikti valstybės tarnautojams žinių ir įgūdžių, reikalingų taikant kokybės vadybos sistemos procesų modelį viešajame sektoriuje.

Pagrindinės temos:

 • Procesų modelio ir kokybės vadybos sistemos analizė, probleminių vietų įvardinimas. Procesų modelio teorija ir sudarymo metodika.
 • Viešojo sektoriaus organizacijos kuriamos vertės analizė.
 • Struktūros ir procesų derinimas.
 • Vertę kuriančių procesų analizė viešojo sektoriaus organizacijos atveju.
 • Viešojo sektoriaus organizacijos pagrindinių procesų atkūrimas.
 • Kokybės vadybos sistemos, kaip procesų modelio palaikymo instrumentas.
 • Esminių kokybės vadybos sistemos procesų analizė.
8 val.
16.
Viešasis pasisakymas.Tikslas – suteikti žinių ir praktinių gebėjimų apie viešo kalbėjimo ypatumus, balso ir kūno valdymo technologijas, pasisakymo parengimo plano sudarymą bei sudėtingų pristatymo situacijų valdymą.

Pagrindinės temos:

 • Psichologiniai aspektai: mano viešo kalbėjimo „gidas“: nusiteikimas ir vertinimo kriterijai. Kalbėjimo baimės įveikimo priemonės.
 • Viešosios kalbos sudedamosios dalys.
 • Viešosios kalbos stiliai. Kurį stilių pasirinkti, atsižvelgiant į kalbos turinį.
 • Vaizdinės kalbos sakymo priemonės ir jų įtaka kalbos efektyvumui.
 • Sudėtingo viešo kalbėjimo situacijos valdymas.
 • Kūno kalbos įtaka viešajai kalbai. Judėjimas auditorijoje, kodėl jį verta daryti ir kodėl jis naudingas.
 • Teksto skaitymas – kaip išlaikyti gyvą kontaktą su auditorija, skaitant tekstą?
8 val.
17.
Efektyvus vadovavimas.Tikslas – lavinti vadovavimo įgūdžius, išmokyti efektyviai vadovauti, supažindinti su lyderystės ir valdymo stiliais, komandos motyvavimo būdais.

Pagrindinės temos:

 • Vadovavimo veiklos struktūra.
 • Vadovo savybių ir įgūdžių analizė.
 • Organizacijos ir vadovo vertybės.
 • Lyderystės ir valdymo stiliai.
 • Intensyvi ir ekstensyvi laiko planavimo strategijos.
 • Prioritetų valdymas.
 • Efektyvaus susirinkimo organizavimas.
 • Darbų delegavimas. Kam, ką, kada ir kaip deleguoti?
 • Darbuotojų motyvacija ir skatinimas.
 • Efektyvi komanda. Formavimosi etapai.
 • Komandiniai vaidmenys.
 • Organizaciniai konfliktai. Priežastys. Sprendimo būdai.
8 val.
18.
Pozityvus mąstymas.Tikslas – supažindinti su pozityvaus mąstymo privalumais, išbandyti ir pritaikyti pozityvaus mąstymo lavinimo technikas, sustiprinti pozityvumą.

Pagrindinės temos:

 • Pozityvus mąstymas. Pozityvių teiginių naudojimas, pozityvaus mąstymo pagrindai.
 • Negatyvių minčių ir jausmų transformacija į pozityvą.
 • Stresinės būsenos, jų priežastys ir valdymas.
 • Efektyvūs streso įveikimo būdai.
8 val.
19.
Tarptautinio protokolo ir tarnybinio etiketo mokymai.Tikslas – išmokti oficialaus bendravimo normų ir principų, užtikrinančių sėkmingą viešą organizacijos atstovavimą bei dalykinį bendravimą.

Pagrindinės temos:

 • Tarptautinio protokolo kilmė ir funkcijos. Protokolas ir etiketas – šiuolaikinis požiūris.
 • Tarnybinis valstybės tarnautojo etiketas. Etiketo reikalavimai susipažinimui.
 • Pristatymas, prisistatymas ir pasisveikinimas, kalbos ypatumai
 • Tarnybinis etiketas darbo vietoje.
 • Oficialūs priėmimai, priėmimų tipai, susitikimai, elgesio reikalavimai.
 • Etiketo reikalavimai aprangai renginių, darbo ir laisvalaikio metu.
 • Teisingo klausymosi ir dalyvavimo pokalbyje principai.
 • Etiketo reikalavimai tarnautojams neoficialioje aplinkoje.
 • Dalykinio bendravimo svarba kasdieninėje veikloje.
 • ES valstybių specifinės elgesio normos.
8 val.
20.
Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame sektoriuje.
Tikslas – stiprinti viešųjų paslaugų organizacijų tarnautojų gebėjimus tobulinti paslaugų kokybę viešajame sektoriuje bei skatinti juos kurti paslaugų tobulinimo modelius savose organizacijose taikant visuotinės kokybės vadybos modelį.

Pagrindinės temos:

 • Kokybės samprata. Kokybės užtikrinimo modelių ir metodų taikymas viešajame sektoriuje.
 • Visuotinės kokybės vadybos principai viešojo valdymo sektoriuje.
 • Paslaugų kokybė ir jų vertinimo būdai.
 • Viešasis sektorius.
 • Pokyčių teorijos.
8 val.
Kauno švietimo inovacijų centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (LR VRM 2009 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-38).
Lektoriai pasižymi aukšta kvalifikacija, profesionalumu, turi didelės patirties vedant respublikinius ir tarptautinius mokymus.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę. Atsižvelgsime į Jūsų poreikius ir pageidavimus!
Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Kontaktai:
Laura Vaitkevičienė
el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
tel. (+370 37) 32 39 41