Almanacho „Tas rankų švelnumas“ sutiktuvės

2023 m. gruodžio 18 d., 09:57

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės poetės, gydytojos, Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnesinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorės Dalios Milukaitės-Buragienės iniciatyva sudarytas ir išleistas tarptautinis almanachas „Tas rankų švelnumas“, skirtas poetui, medikui Eduardui Selelioniui atminti. Knygos viršelį puošia dailininkės, poetės, dr. Jūratės Stankevičienės paveikslai.

Pirmasis almanacho pristatymas skaitytojams vyko lapkričio 24-ą dieną Lietuvos Medicinos bibliotekoje Vilniuje, antrasis – gruodžio 8-ą dieną Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje Klaipėdoje. O gruodžio 15-ą dieną iškilmingai  pristatytas Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje.

Gydytojas, poetas, „Sveikatos apsauga“ žurnalo ilgametis redaktorius Eduardas Selelionis gimė 1928 m. gruodžio 3 d. Kaune. 1954 m. baigęs medicinos mokslus (tuometinį Kauno medicinos institutą), dirbo Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėje, Kelmės ligoninės vyriausiuoju gydytoju – ten dirbdamas išleido pirmąją poezijos knygelę. 1961–1989 m. buvo žurnalo „Sveikatos apsauga“ vyriausiasis redaktorius. Gydytojo profesiją pasirinkęs Eduardas Selelionis sėkmingai ją derino su poeto plunksna. „Poezija – mano sielos duona” – kalbėjo gydytojas. Per savo gyvenimą E. Selelionis kūrė eilėraščius, poemas, išleido 10 knygų vaikams. Daugelio gerai žinomų dainų: „Švelnumas“, „Gervės sugrįžta“, „Mano miestas“, „Mėnesiena“, „Mūsų tango“, „Palaimink, mama“, „Rytmečio žemė“, „Tu ateik“, „Laužai“ ir kt. žodžių autorius. Didžiausio populiarumo sulaukusi E. Selelionio žodžiais daina „Švelnumas“ (kompozitorius A. Raudonikis), kurią mums padovanojo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė doc. Judita Leitaitė. Renginį vedė aktorė doc. Virginija Kochanskytė. Savo poeziją skaitė daugybė LNRS poetų, kurie savo poetiniu žodžiu pagerbė gydytoją, poetą Eduardą Selelionį. Daug solistės atliktų dainų, aktorės skaitomų eilių džiugino susirinkusiųjų širdis. Šių garsių talentingų atlikėjų dalyvavimas papuošė kūrybinių bendraminčių ir skaitytojų susitikimą.

„Kuo aš ilgesį savo / Matuosiu – / Ar nutįsusiu Paukščių Taku, / Ar suplieskusio žaibo akimirka? / Ką nešioju širdy – / Tik pradžia. / Ką išleidau gyvent – / Nebe mano.“ (Eduardas Selelionis iš eilėraščio „Ilgesys“).

Renginio metu buvo pagerbti aktyviausi asociacijų nariai: už aktyvią veiklą ir bendradarbiavimą LMMA „Branduma“ medaliu apdovanota poetė, ansamblio „Sūduva“ vadovė Teresė Varnagirienė. Europos Parlamento nario Bronio Ropės Padėkos raštais ir gėlėmis apdovanoti jubiliatai – poetai Zenė Sadauskaitė, Vilija Vilkelienė ir Regina Jorudienė. Už kultūrinį bendradarbiavimą, rašytinio žodžio sklaidą, aktyvų dalyvavimą kūrybiniuose renginiuose Kauno švietimo inovacijų centro direktorės Rasos Bortkevičienės Padėkos įteiktos Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai (pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė), Kūrybinės raiškos asociacijai „Kauno branduma“ (pirmininkas Vitas Petraitis), Kultūros, meno ir mokslo asociacijai „Kūrėjų menė“ (prezidentė Jūratė Jankauskienė), Lietuvos menų mėgėjų asociacijai „Branduma“ (vadovas Vytautas Šiaudytis). Taip pat – už aktyvią visuomeninę veiklą, glaudų bendradarbiavimą, organizuojamų renginių sklaidą ir straipsnius virtualioje erdvėje Padėka Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos metraštininkei, Kauno miesto savivaldybės senjorų reikalų komisijos narei Birutei Zeigienei.

 

Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė