Knygos rekordininkės sutiktuvės ir naujametiniai poezijos skaitymai

2021 m. gruodžio 31 d., 17:44

Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekos ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ organizacijų glaudus bendradarbiavimas vyksta keletą metų. Džiaugiamės, kad kūrėjų darbai pastebimi ir įvertinami – 2021-aisiais Burmisto Jono Vileišio medalis už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei miesto įvaizdžio stiprinimą įteiktas visuomenininkei, poetei Virginijai Ruškienei; „Metų kaunietė 2020“ tapo medikė, kūrėja, visuomenininkė prof. Jūratė Jankauskienė; medikės, poetės Dalios Milukaitės-Buragienės akrostichų rinktinė „Iš jausmo aukščiausio išaugus“ agentūros „Factum“ pripažinta nauju literatūriniu Lietuvos rekordu.

Gruodžio 28 dieną kūrėjai, poezijos mylėtojai gausiai susirinko į LNRS valdybos pirmininkės, poetės, mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorės, gydytojos Dalios Milukaitės-Buragienės akrostichų rinktinės „Iš jausmo aukščiausio išaugus“ sutiktuves. Vytautas Navaitis, visuomeninės organizacijos agentūros „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo direktorius, pasveikino, ir, prieš įteikdamas rekordininkės diplomą, papasakojo, kokie jame pavaizduoti senieji baltiški ir dabarties ženklai siejasi tarpusavyje, ir kaip jie atspindi išskirtinių pasiekimų visumą. Taip pat perskaitė kas tame rašte apie išskirtinį pasiekimą parašyta: „Daugiausia knygoje akrostichų – 450 akrostichų – sukūrė Dalia Milukaitė Buragienė. Jie spausdinti knygoje „Iš jausmo aukščiausio išaugus“, išleistoje 2021 m.“.

Pati autorė trumpai pasidalijo įžvalgomis: „Akrostichas (kai iš poezijos kūrinio eilučių pirmųjų raidžių sudaromi prasminiai žodžiai) buvo žinomas Antikoje ir ypač paplito Vakarų Europoje Renesanso (Atgimimo laikais). Čia verta priminti, kad pirmasis akrostichas lietuvių kalba yra jau Martyno Mažvydo „Katekizmo“ (1547 m.) pratarmėje, kur taip paslaptingai įamžinti pirmosios lietuviškosios knygos autoriaus vardas ir pavardė. Akrostichų yra parašę Vincas Kudirka, Bernardas Brazdžionis, Henrikas Radauskas ir kt. Tai mano pamiltoji klasikinės eilėdaros forma. Šioje rinktinėje su didžiule meile pristačiau kolegas medikus, giminės žmones, rašytojus, klasės, universiteto draugus, dėstytojus, bibliotekų darbuotojus. Šią knygą, skyriau Kaunui – 2022 m. Lietuvos Kultūros sostinei“.

„Iš jausmo aukščiausio išaugus“ – šeštoji autorės akrostichų knyga. Joje publikuojama apie 450 akrostichų. Viršelio dailininkė Loreta Pladienė. „Nuostabiausia ne pats akrostichų kiekis, bet tai, kad jie skirti konkretiems žmonėms, kai kurie netgi šeimoms. Kiek žmonių! Juk reikia kiekvieną tą žmogų pažinti, žinoti jo nuopelnus ir siekius, pajausti lūkesčius, kad parašytum, kas jam tinka. Nepaprastas širdies platumas ir meilė žmonėms, o tai didžiausia vertybė“, – pažymėjo į renginį atvykusi knygos sudarytoja, spaustuvės „Printėja“ direktorė Danutė Simutienė.

Knygos autorė skaitė akrostichus, skirtus į šventę atvykusiems svečiams, LNRS poetams. Intarpuose skambėjo muzikos mokytojos ekspertės, dainų kūrėjos bei atlikėjos, literatės Salomėjos Ruzgienės pianinu atliekami kūriniai.

Nuoširdūs popietės dalyvių padėkos žodžiai, muzikiniai sveikinimai, gėlės lydėjo D. Milukaitę-Buragienę. Ir palinkėjimai – sveikatos, asmeninės laimės, kad su Naujaisiais 2022-iais  metais keltųsi naujos galios kilniems darbams ir įkvėpimas kūrybai.

Renginį pagyvino 26 poetų skaitomos sakralinės eilės, eilėraščiai apie vis prabėgančius metus, rudenį, Kalėdas, žiemą, senųjų 2021-ųjų metų paskutinę dieną, draugystę, ateinančius 2022-uosius metus… Savo poeziją skaitė kūrėjai, atvykę iš įvairių Lietuvos kampelių: Alytaus, Kalvarijos, Kauno, Kelmės, Marijampolės, Raudondvario, Šakių, Šiaulių, Veiverių.

Dalyvius pradžiugino Kalėdų Senelio apsilankymas. O pasibaigus naujametiniams skaitymams, LNRS padėkos įteiktos Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga:

Virginijai Ruškienei – už aktyvią kūrybinę veiklą, naujų knygų leidimą, redagavimą, administratorės darbą Facebook grupėse „Gintaro gimtinė“ ir LNRS;

Salomėjai Ruzgienei – už labdaringus koncertus, už aktyvią kūrybinę veiklą ir poezijos sklaidą mėnraštyje „Gintaro Gimtinė“;

Birutei Zeigienei – už LNRS renginių aprašymą mėnraštyje „Gintaro gimtinė“, Facebook puslapiuose, meninės fotografijos sklaidą LNRS renginiuose.

Šventė baigėsi… Sušildę vieni kitus akių šypsenomis, apdovanoję savo kūrybos knygelėmis, linkėdami atskubančių Naujųjų – džiugesnių, prasmingesnių, tik gėrį sėjančių, turtingų sėkme ir laime, dalyviai išsiskirstė… Išsiskirstė su viltimi, kad susitikę kitą kartą apsikabins, išvys jau taip seniai matytus veidus, o pasiklausę plunksnos bičiulių kūrybos, pabendraus prie arbatos puodelio…

Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė,

Birutė Zeigienė, Asociacijos „Kauno senjorai“ valdybos narė