Bendradarbiavimas su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais

2021 m. balandžio 28 d., 10:19

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras džiaugiasi bendradarbiavimu su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais. 2021 m. balandžio 27 d. abi institucijos organizavo seminarą „KAIP PAŽĮSTAMAS PRAEITIES PAVELDAS: valdovų rezidencijos Vilniuje kūrimasis ir raida (XIV–XV a.)“ istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo mokytojams. Tai pirmas programos „Įtraukaus pažinimo ugdymas muziejuje: interaktyvūs mokymo(si) modeliai“ (44 val.) modulis. Programos tikslas – remiantis Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose saugomų kultūrinio ir istorinio paveldo objektų informacija ir muziejaus mokslininkų tyrėjų sukauptais duomenimis, aktyviais mokymo(si) metodais pristatyti kultūrinį ir istorinį paveldą, siekiant tobulinti pedagogų  bendrakultūrinę, bendrąsias ir profesines kompetencijas.

Sveikinimo žodį tarė, abiejų institucijų naudingu bendradarbiavimu pasidžiaugė – dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui.

Seminarą vedė, žiniomis, įžvalgomis dalinosi Valdovų rūmų muziejaus mokslininkų ir edukatorių komanda: edukacijos metodininkė dr. Nelija Kostinienė „Mokymasis netradicinėje erdvėje: kaip tam pasirengti ir efektyviai išnaudoti“; vyresnysis archeologas Egidijus Ožalas „Lietuvos valdovų rezidencijos plėtra, remiantis naujausiais Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos tyrimais“; vyresnysis restauratorius Mantvidas Mieliauskas „Archeologinių radinių restauravimas“; dendrochronologė dr. Rūtilė Pukienė „Kai daiktai pasako savo gimimo datą: dendrochronologinis datavimas“; vyriausioji archeologė, VU doktorantė Rasa Valatkevičienė „Radinių istorijos – tarpdisciplininių tyrimų galimybės (akmenys, brangakmeniai, metalai)“; Aktyvius pažinimo būdus ir metodus pristatė: vyriausioji edukatorė Vida Kaunienė „Odinių kurpaičių pasakojimas (daikto atgimimo dirbtuvės)“ ir edukatorė Daiva Tuinylienė „Gediminaičiai: vaidiname legendą (Gedimino sapnas)“.

Visų seminaro dalyvių vardu dėkojame Valdovų rūmų muziejaus mokslininkų ir edukatorių komandai už išsamią ir labai naudingą informaciją, kuri ne tik praplėtė dalyvavusių žinias, bet ir bus puiki priemonė mokant istorijos.

Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė