„O mes vaikai, o mes pasaulis“

2021 m. birželio 16 d., 10:18

Birželio 1 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė vaikų gynimo diena.  Tą dieną prisiminti ir pažymėti birželio 3 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto specialiojo ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių ir meninių veiklų virtualus renginys „O mes vaikai, o mes pasaulis“. Renginyje dalyvavo specialiojo ugdymo įstaigų ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, mokyklų vadovai bei svečiai. Renginio tikslas – ugdyti SUP turinčių mokinių meninę ir kūrybinę raišką, puoselėjant jų individualumą, kūrybingumą, saviraiškos ir socializacijos gebėjimus. Taip pat kurti inkliuzinę kultūrą (bendruomenės subūrimas, inkliuzinio ugdymo vertybių diegimas). Šiandien vaikų kūrybiškumas tampa vienu iš svarbiausių veiksnių, siekiant visuomenės augimo, o „per“ kūrybiškumo gebėjimus ugdomas aktyvus pilietiškumas, skatinami socialinės įtraukties procesai bei aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime, užtikrinamos asmeninio tobulėjimo ir socialinio brendimo galimybės.

Idėja organizuoti renginį, kilo nes tai yra ta diena, kai stengiamasi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į būtinybę saugoti ir ginti vaikų teises, bet ir puiki galimybė vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius pademonstruoti savo gabumus, kūrybines galias ir gebėjimus.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė gražiais žodžiais pasveikino visus susirinkusius ir sveikinimo žodį tarti pakvietė LR Seimo narę Orintą Leiputę. Seimo narė padėkojo Kauno specialiojo ugdymo įstaigų pedagogams už jų ypatingą misiją, kuri reikalauja daug jėgų, pasišventimo, atidos, atskleidžiant kiekvieno vaiko stipriąsias savybes ir, kad kiekvienas vaikas – vienodai vertingas ir savaip unikalus. Renginio dalyvius pasveikino ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė.  Kauno specialiojo ugdymo įstaigų pedagogai pristatė savo ugdytinių pasirodymus ir tai parodė, kokį svarbų ir atsakingą darbą dirba šie specialistai, turintys beribio kūrybiškumo, meilės vaikams ir kompetencijų ugdyti negalią ar raidos sutrikimų turinčius vaikus. Pasirodymų metu buvo galima klausytis mokinių atliekamų dainų, muzikinių instrumentinių kurinių bei deklamuojamų eilių. Taip pat grožėtis vaikų šokio numeriais, piešiniais, keramikos darbais ir kitais rankų darbo kūrinėliais.

Žiūrint į ateitį ir besiruošiant įtraukiajam ugdymui labai svarbu  kuo daugiau organizuoti tokių renginių , nes būtent jie bus orientuoti į socialinės atskirties mažinimą, aktyvinant ir šviečiant visuomenę, ugdant toleranciją, empatiją, siekiant atvirumo ir supratimo, kad vaikai, turintys specialiuosius ugdymo poreikius taip pat geba kurti, taip pat geba džiaugtis, suprasti, atskleisti savo gebėjimus ir džiuginti visus savo nuoširdumu bei šypsena. Visus šventės dalyvius vienijo pakili nuotaika, o svarbiausia, juos visus jungė nuostabus bendrystės jausmas.

Kauno specialiosios mokyklos specialioji pedagogė Diana Zenkovienė

Renginio vaizdo įrašas