Metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas. Gerosios praktikos sklaida“

2021 m. gegužės 17 d., 15:36

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras) organizavo metodinį renginį mokytojams ir mokyklų vadovams „Įtraukusis ugdymas. Kauno Suzukio pradinės mokyklos sėkmės istorija“. Renginys vyko virtualioje Zoom aplinkoje ir sutraukė 60 dalyvių iš visos Lietuvos. Renginio organizatorė ir vedėja Centro  metodininkė Valerija Segalovičienė moderavo pranešimų eigą. Savo įžanginiame žodyje ji pabrėžė, kad  Kauno Suzukio pradinė mokykla yra unikali, ieškanti įtraukiojo ugdymo formų bei metodų.

Pirmąjį pranešimą skaitė socialinių mokslų daktarė Dėja Aukštkalnytė,  mokyklos direktorė  Ji pažymėjo pagrindinius Suzuki ugdymo filosofijos principus, atitinkančius įtraukiojo ugdymo koncepciją: „vaikai gali išsiugdyti bet kurios mokslo ar meno srities talentą“. Mokymo(si) procesas vyksta žingsnis po žingsnio kiekvienam vaikui savo tempu, nepaisant tėvų ar mokytojų lūkesčių (ugdymo programa taikoma individualiai), įgūdis formuoja kitą įgūdį. Reikia skirti daug laiko bei kantrybės formuojant esminius žinojimus ir mokėjimus specialiųjų poreikių turinčiam vaikui.

Suzuki metodas kasdien remiasi tėvų indėliu į vaikų ugdymą(si). Apie tai buvo  antrasis pranešimas, kurį skaitė mokyklos tarybos pirmininkė, psichologė, edukologė, knygų autorė Asta Blandė. Tėvų vaidmuo lavinant vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, yra nepakeičiamas ir esminis. Ji teigė, kad ugdymo įstaiga yra visuomenės atspindys: čia mokomės gyventi įvairovėje. Tai ta vieta, kurioje kiekvienas yra tiek mokinys, tiek ir mokytojas, o klaidos – neatsiejama mokymosi dalis. Klaidų daro visi. Tačiau tam, kad iš jų pasimokytume – būtinas  geranoriškumas. Vaikais svarbu pasitikėti, skatinti jų savarankiškumą, ypač, kai jie pasirengę bandyti ir dėti pastangas, ir tik esant būtinybei – suteikti pagalbą.

Mokyklos logopedė ir specialioji pedagogė Miglė Purvinskienė pristatė kasdieninio darbo praktiką, privalumus ir trūkumus, su kuriais susiduria mokyklose su specialiųjų poreikių vaikais dirbantys žmonės. Svarbi jos pranešimo dalis buvo įžvalgos apie darbo apimtis, nes kartais norint padėti vienam vaikui, reikia atskiro pilnu etatu šalia jo dirbančio žmogaus.

Mokytoja metodininkė Rimantė Tamošiūnienė renginio dalyvius supažindino su savo darbo praktikoje pasitaikiusiais atvejais, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektais, bendradarbiavimo su tėvais galimybėmis mokykloje.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė