Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS) tarptautinis susitikimas Prancūzijoje

2022 m. spalio 13 d., 15:24

2022 m. spalio 3-5 d. vyko mobilumo vizitas ir tarptautinis projekto partnerių susitikimas Guerande mieste, Prancūzijoje. Tarptautinio partnerių susitikimo metu buvo aptarta tolesnė projekto įgyvendinimo eiga, vizito Italijoje data, projekto biudžetas bei galutinis projekto produktas. Mobilumo vizito Prancūzijoje metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktinėms veikloms: projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos ir Lietuvos analizavo įvairias patyčių situacijas, ieškojo sprendimo būdų, pasitelkdami savo patirtį šioje srityje, dalijosi vertingąja patirtimi ir supažindino su mokyklose vykdomomis prevencijų programomis.

Kaip ir visame pasaulyje, Prancūzijoje patyčios yra viena opiausių problemų. Olivier Guichard profesinės mokyklos 15-18 m. mokiniai patyčių situacijas perteikė vaidindami. Mokykloje mokosi mokiniai, kurie turi mokymosi problemų, nelanko pamokų, o kartu yra ir labai skirtingi. Teatro mokytoja Catherine sugebėjo sudominti šiuos mokinius teatru ir būtent tokiu būdu jaunuoliai pasidalijo patyčių patirtimi dėl rasės, kūno sudėjimo, stiliaus ir t.t. su projekto partneriais. Pasibaigus vaidinimui projekto diskutavo su mokiniais – aptarė kas jų manymu yra patyčios, kokia jų patirtis, kaip visi kartu galėtume mažinti patyčias. Daugeliui mūsų atrodo neįprasta, kad ne tik vaikinai, tačiau ir merginos aktyviai dalyvauja patyčiose ar net jas inicijuoja. Diskusijos metu išgirsta mokinio mintis: „Merginos dažniausiai užsiima psichologinėmis patyčiomis, vaikinų patyčios dažniausiai yra fizinės (muštynės, priekabiavimas ir t.t.)“.

Nedidelė Jules Verne vidurinė mokykla taip pat susiduria su patyčių problema. Mokyklos direktorius, socialinė darbuotoja ir mokytojos teigė, kad beveik kiekvienoje klasėje yra mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, todėl patyčios jų mokykloje yra pakankamai dažnas atvejis. Mokyklos mokytojai dalijosi savo patirtimi – patyčias padeda spręsti patyčių protokolai, PIKAS metodas, bendros veiklos, kurios stiprina ryšius tarp mokinių, ugdo tinkamas vertybes, tokias kaip pagarba vienas kitam, dalijimasis ir t.t.

Projekto partneriai aptarė ir Maslow piramidę, kad suprastų žmogaus poreikius, sužinotų kokią įtaką baziniai žmogaus poreikiai turi mūsų pasitikėjimui, savigarbai bei kaip tai ugdyti.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn. Projektą vykdo Lietuva, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija.

 

Ginta Tarankienė, Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus pavaduotoja

Eglė Stremauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

Laura Vaitkevičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė