Tarptautinis projekto „Mooc4Tutors“ partnerių susitikimas

2023 m. balandžio 17 d., 06:37

Balandžio 12-14 d. Mons mieste, Belgijoje vyko pirmasis Erasmus+ projekto „Mooc4Tutors“ (projekto nr. 2022-2-BE01-KA220-VET-000097289) tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Italijos, Belgijos, Vokietijos ir Suomijos.

Tarptautinio susitikimo metu buvo detaliai aptarta kiekvieno projekto partnerio atsakomybė, komunikacija, projekto eiga, procesų ir rezultatų vertinimas ir sklaidos planas.

Projekto tikslas – sukurti internetinį mokymo(si) kursą žmonėms, norintiems tapti mokytojais, padėti mokiniams po pamokų, siekiant tobulinti profesinę praktiką ir plėsti įgūdžius bei žinias.

Projektas įgyvendinamas iki 2025 m. vasario mėn.

Eglė Stremauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 

International meeting of project Mooc4Tutors partners

The first international meeting of the Erasmus+ project “Mooc4Tutors” (project no. 2022-2-BE01-KA220-VET-000097289) was held in Mons, Belgium on 12-14th of April. Partners from Lithuania, Italy, Belgium, Germany and Finland participated in the meeting.

During the international meeting, the responsibility of each project partner, communication, project progress, evaluation of processes and results and dissemination plan were discussed in detail.

The goal of the project is to create an online training course for people who want to become teachers, to support students after classes, to improve professional practice and expand skills and knowledge.

The project is being implemented until February 2025

Eglė Stremauskienė, methodologist of Kaunas Center for Education Innovation