Poezijos ir menų šventė „Po rudenėjančiu dangum“

2021 m. rugsėjo 23 d., 15:39

Saulėtą rugsėjo popietę į Kauno švietimo inovacijų centrą (Centras) sugužėjo Kūrybinės raiškos asociacijos (KRA) „Kauno branduma“ nariai – čia vyko tradicinė poezijos ir menų šventė „Po rudenėjančiu dangum“. Atvykusius į renginį poetus, meno mylėtojus Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė pasveikino pedagogės, poetės Vilijos Dobrovolskienės eilėmis iš knygos „Ištylėjau paslaptis žiedų“:

„Šitiek rudenio lapų
Kas metai į sielą prikrinta –
Ir viltingai žalių,
Ir skausmingai geltonų….“

Kvietė susipažinti su naujomis poetų išleistomis knygomis, pasigrožėti kūrėjos Linos Opulskienės iš ciklo „Mano protėvių malda su jotvingiais keliauja“ ir anapilin išėjusios poetės, tautodailininkės Margaritos Marijos Petkutės-Juškevičienės iš ciklo „Gyvenimo spalvos“ paveikslais.

KRA „Kauno branduma“ pirmininkas Vitas Petraitis džiaugėsi, kad brandumiečiai, meno gerbėjai po ilgos pertraukos vėl galėjo susitikti, pasidalinti naujais eilėraščiais, dainomis, dailės darbais, ir pasveikino savo kūrybos eilėmis.

Nuskambėjus etnografinio ansamblio, vadovaujamo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės, KRA „Kauno branduma“ narės, poetės Teresėlės Varnagirienės dainai „Naujai dienai“ (ž., muz. T. Varnagirienės), renginio vedėja, KRA „Kauno branduma“ vicepirmininkė, poetė Virginija Ruškienė kvietė brandumiečius skaityti savo kūrybos eilėraščius. Ir liejos eilės, skirtos Lietuvai, metų laikams, rudeniui, gyvenimo akimirkoms, mokytojams…

Pasibaigus poetų skaitymams ir ansamblio muzikinei daliai, pasidžiaugėme metų rezultatais: V. Petraitis ir V. Ruškienė įteikė padėkas KRA „Kauno branduma“ nariams, poetams: Ilonai Orinienei, Klemensui Asipavičiui, Elenai Marijai Bačiulienei, Aldonai Jankauskienei – už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant renginius. Už bendradarbiavimą organizuojant tradicinę poezijos šventę, padėka įteikta Centro bibliotekininkei I. Valentukonienei. Už aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, organizuojant renginius suteikti Garbės nario vardai KRA „Kauno branduma“ valdybos narėms, poetėms Marijai Varnauskienei, T. Varnagirienei.

LMMA „Branduma“ prezidentas, LNRS valdybos vicepirmininkas, poetas, rašytojas dr. Vytautas Šiaudytis labai džiaugėsi puikiu renginiu, sveikino ir dėkojo šios šventės organizatoriams, poetams, etnografinio ansamblio „Sūduva“ dainorėliams ir jų vadovei T. Varnagirienei. LMMA „Branduma“ tarybos nutarimu poetei V. Ruškienei už aktyvią ir prasmingą kūrybinę veiklą suteiktas LMMA „Branduma“ Garbės nario vardas, įteiktas Garbės vardo medalis.

Renginį vainikavo ansambliečių atliekama daina „Malda į Angelą sargą“ (ž., muz. T. Varnagirienės).

Dalyvių nuoširdūs padėkos žodžiai, šypsenos, gėlės, tautodailininkės Genovaitės Morkūnienės iškarpyti angeliukai, lydėjo renginio organizatorius – I. Valentukonienę, V. Petraitį, V. Ruškienę, T. Varnagirienę ir jos vadovaujamo etnografinio ansamblio dainorėlius, akordeonistą Rimantą Petrušonį.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Birutė Zeigienė,

Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė