Literatūrinė – muzikinė popietė „Duetu apie meilę“

2021 m. gruodžio 8 d., 14:49

2021 metų gruodžio mėn. 3 dieną Kauno švietimo inovacijų centro (Centras) bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Duetu apie meilę“. Dalyvius šiltai pasitiko Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė. „Džiaugiuosi, kad mūsų susitikimas nušviestas saulės spindulių… Jau gyvename Kalėdų paslapties laukimu… Pradedame adventinę kelionę – pabūkime žodžio ištarmėje ir muzikos apsuptyje. Šiandien su savo kūrybiniu kraičiu svečiuojasi pedagogė, žurnalistė, poetė Zenė Sadauskaitė ir kompozitorius Julius Siurbis“, – renginį pradėjo I. Valentukonienė ir pakvietė meno kūrėjus trumpai papasakoti apie savo gyvenimo vingius, darbus, kūrybą.

Poetė Z. Sadauskaitė gimė 1948 m. gruodžio 2 d. Didžiulių apylinkėje, Raseinių apskrityje, daugiavaikėje šeimoje. Mokėsi Pagausančio pradinėje, vėliau Ariogalos vidurinėje mokykloje Raseinių rajone. (Tik 7-oje klasėje mokėsi Juodaičių vidurinėje mokykloje). Baigusi Ariogalos vidurinę mokyklą, mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute (ŠPI). Įgijusi defektologijos specialybę, o 1987 m. – pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę, dirbo vaikų darželiuose auklėtoja, pradinių klasių mokytoja, Kaune Švietimo skyriuje. Z. Sadauskaitė gražiausius savo gyvenimo metus atidavė pedagoginiam darbui, kurio stažas per 35 metus.

Nuskambėjus muzikiniam kūriniui „Pavėlavę jausmai“ (ž. Z. Sadauskaitės, muz. J. Siurbio), poetė pakvietė drauge pasklaidyti knygos „Virš kasdienybės debesų“ (2008 m.) puslapius. Tai eiliuotos sakmės, kurių autorė LNRS garbės narė, poetė, rašytoja Irena Jacevičienė-Žukauskaitė su meile pasakoja apie didelę poetės šeimą, plačią giminę ir gimtinę Pakarklius, esančius Raseinių rajone, vaikystę ir jaunystę, pirmąją meilę, vedybas, brolius, seses. Skyriuje „Darbai ir draugai“ aprašė apie mokyklos, studijų draugus, mokytojos, visuomeninės veiklos, poetės kelią ir kūrybos kraitį. Knyga iliustruota 170 dokumentinių, archyvinių nuotraukų iš Z. Sadauskaitės ir giminių archyvų.

„Išleidau 63 knygeles vaikams ir suaugusiesiems. LATGA/A  užregistruota virš 850 dainų mano tekstais, esu Anzelmo Matučio premijos laureatė, 6 Lietuvos literatūrinių rekordų sumanytoja, autorė. Man suteiktas meno kūrėjo statusas, atidaryta Juodaičių pagrindinėje mokykloje mano vardo pradinio ugdymo kabinetas, priklausau Žurnalistų draugijai, dirbau laikraščio „Kauno diena“ neetatine korespondente, vedžiau vakaro laidas vaikams radijo stotyje „Pūkas“, o mano kūrybą įgarsino aktorės Doloresa Kazragytė, Jūratė Onaitytė. Važinėjome po visas Lietuvos mokyklas, kur vedėmė seminarus „Teigiamų emocijų stimuliavimas per poeziją, dainą, žaidimus“ su Danute Aleksandra Žiedeliene ir Lijana Žiedelyte, parašytas ir suvaidintas, įgarsintas miuziklas vaikams „Sidabrinės vėjo žirklės“ (muz. J. Siurbio),“ – pasakojo Z. Sadauskaitė.

Su didžiausiu susidomėjimu popietės dalyviai klausėsi apie poetės pasiektus literatūrinius ir leidybinius rekordus: knygą „Tūkstančio šviesoforų šalyje“, kurią iliustravo net 181 iliustratorius; ilgiausią Lietuvoje rankraštį (114 m 65 cm); storiausią rankraštinę knygą vaikams „Posmai vaikystei“ (1 m 03 cm); išleistą trioletų knygą „Tik žiedynais bitės skrydis“, kurioje daugiausia publikuota trioletų – 101 eiliuotas posmas. Pasak Z. Sadauskaitės, liko neužfiksuotas rekordas – 501 meilės posmas, parašytas ant lelijos lapelių, iš kurių buvo sudarytas didelis vainikas, ir įteiktas vaikų literatūros muziejui. Visa tai užfiksuota agentūros „Factumׅ“ ir papuolė į Lietuvos rekordų knygą.

Poetės gausi ir įvairi kūryba tiek savo tematika, tiek poetinės formos raiška: yra ženkli savo nuoširdžiu atvirumu, savo dvasinius lobius visiems dalija dosniai, vidinis pasaulis kupinas šviesos, meilės, optimizmo. Jos meilės lyrika įtaigi, skaidri, kaip trykštantis šaltinis. Autorei eilėraštis –  pirmiausia savęs išreiškimas.

Ji tiki, kad „sėkmę atneš… meilės aitvarai“, kad „jausmų sparnais širdis plazdens, nors sieloj rudenėja“ nes, „širdis iki mirties jauna“.

Poetė skaitė savo kūrybos eiles iš knygų „Meilės viltys“, „Meilės vyšnios“, „Tik žiedynais bitės skrydis“.

Z. Sadauskaitę su kompozitoriumi J. Siurbiu suvedė kūryba nuo 2000 metų.

J. Siurbis pasakojo apie savo muzikinį kelią, pasidalino savo kūrybiniais sumanymais: drauge išleido tris muzikines knygeles „Suskambėjo visos natos“, kuriose dainos vaikams: „Spindulėlis ir tau“, „Žalios natos“, „Garsų karoliai“; parašė miuziklą „Sidabrinės vėjo žirklės“, kurį suvaidino Kauno 1–osios muzikos mokyklos mokinės, tuoj pasirodys diskas. Kompozitorius stabtelėjo ties naujausia knyga „Širdies muzika“. „Tai pirmoji mano ir Zenės gaidų knyga, skirta pop estrados solistams. Šių dainų gaidos paruoštos su fortepijono akompanimentu, bet galima jas groti savaip oranžuojant. Knygoje sudėtos dainos, kurias jau įdainavę garsūs Lietuvos dainininkai: S. Povilaitis, V. Malinauskas, V. Frankonis, S. Bagdonaitė, R. Morozovaitė, E. Nickienė… Didžioji dalis dainų – meilės tematika“, – dalinosi J. Siurbis. Susirinkusiuosius nustebino ir pradžiugino, kad per COVID 19 pandemijos laikotarpį kompozitorius pats sukūrė ir įdainavo 150 dainų Z. Sadauskaitės tekstais apie meilę. Renginio metų skambėjo dainos: „Jausmai tau“, „Esi tik mano“… J. Siurbis Centro bibliotekai padovanojo savo išleistus dainų diskus.

Susitikimas literatūrinės-muzikinės popietės „Duetu apie meilę“ dalyviams buvo tarsi atgaiva sielai, akyse spindėjo džiugesys, meilė žmonėms ir visa, kas gyva.

„Plunksnos sese auksaminte, leiski šiandien Tave apkabinti. Vakar Tavo brandus jubiliejus sužydėjo, šiandien Jūsų graži poezijos ir muzikos valanda suskambėjo. Būk laiminga, nešdama poetinio žodžio šviesą. O mintys lai kyla aukštyn ir spinduliais su melodija visada mūsų širdis paliečia…“, – šiais žodžiais, gėlėmis, liaudies meistrės Genovaitės Morkūnienės karpytais baltaisiais angeliukais dalyviai sveikino Z. Sadauskaitę ir J. Siurbį.

Šventė baigėsi, bet mus lydės poetės linkėjimas: „Ilgiausių metų, Viešpaties palaimos, akimirkų tokių, kad sieloj suskambėtų…“ ir eilės:

Meilė
Kiekvienam
Savais žiedais pražįsta
Ir kiekvienas
Mūsų
Ją kitur suranda.
Pažadus išbarstę
Vėjų kryžkelėj,
Atvaizdą vis saugome širdy
Lyg šventojo…

Asociacija „Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė