Paskaita tėvams apie savęs ir vaikų motyvavimą

2023 m. gegužės 9 d., 15:45

Kauno švietimo inovacijų centras kas mėnesį organizuoja nemokamas paskaitas mokinių tėvams aktualiomis temomis. Įgyvendinant Priemonių planą mokinių matematikos pasiekimų gerinimui, balandžio 20 d. vyko nuotolinė dr. Urtės Neniškytės paskaita „Motyvacijos neuromokslas – kaip tapti ir išlikti motyvuotiems“. Paskaitos lektorė moksliškai pagrindė, kad didelę reikšmę savęs motyvavimui turi žmogaus smegenyse besigaminančio cheminio junginio dopamino kiekis. Mokslininkė akcentavo, kad savęs motyvavimui svarbu tinkamai išnaudoti dopaminą, kuris aukščiausią tašką organizme pasiekia, kai asmuo jaučia pasitenkinimą pasiektais tikslais, džiaugiasi rezultatais. Būtent tada geriausia projektuoti, ko dar norėtume pasiekti.

Neniškytė atsakė į gausius klausytojų klausimus, patarė, kaip vaikams būtų galima padėti patirti sėkmę.

Kauno švietimo inovacijų centras iš mokinių tėvų, klausiusių paskaitos, gavo puikių atsiliepimų. Dalinamės keletu iš jų:

„Rašau nuoširdžiai padėkoti už vakar dienos paskaitą su U. Neniškyte. Dėkoju už galimybę nemokamai išgirsti informaciją ir patarimus iš tokios nuostabios profesionalės!“ (N. B.)

„Noriu padėkoti už vakar paskaitą. Tai buvo geriausia ir naudingiausia, ką teko girdėti per trejetą metų. Ačiū nuoširdžiai.“ (G. P.)

„Ačiū už įdomią paskaitą apie motyvaciją. Reikėtų ir pedagogams… Įdomiausia dalis – klausimai ir atsakymai.“ (K. K.)

Organizatoriai taip pat dėkoja gerb. Urtei, džiaugiasi, kad paskaita buvo naudinga, ir tikisi, kad tėveliai kūrybingai pritaikys išgirstus patarimus.

 

Ilona Teresienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė