Erasmus+ mobilumo projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“

2022 m. gruodžio 15 d., 13:41

2022 m. gruodžio 12-15 d. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkės vyko į Erasmus+ projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“ mobilumo vizitą Kielce, Lenkijoje, bei susitiko su projekto partneriais Swietokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kurie pasidalino vertingąja patirtimi siekiant suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo.

Vizito metu metodininkės susipažino su dažniausiai taikomais mokytojų darbo su suaugusiaisiais metodais, tyrimų rezultatais, apžvelgė kokie iššūkiai kyla suaugusiųjų švietime, kokie su švietimu susijusių darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikiai. Pamokose taikomų šiuolaikinių priemonių pristatyme KŠIC metodininkės turėjo galimybę praktiškai išbandyti švietime taikomas skaitmenines technologijas: virtualios realybės akinius „ClassVR“ skirtus skatinti įvairaus amžiaus mokinių įsitraukimą ir geresnį žinių įsisavinimą įvairių dalykų pamokose, tokie virtualūs akiniai leidžia realiu vaizdu matyti skirtingus objektus, juos apžiūrėti iš visų pusių, todėl jau yra plačiai integruojami skirtingų dalykų ugdymui Lenkijos šalies švietime. Apžvelgtas ir STEAM ugdymo programos metodų taikymas ugdant skaitmenines kompetencijas, kurių pritaikymas pamokose plačiai naudojamas su įvairių amžiaus grupių mokiniais. Metodininkės taip pat susipažino ir praktiškai išbandė naujausių skaitmeninių technologijų integravimą į skirtingų dalykų užduotis pamokose, kartu su partneriais aptarė skaitmeninių technologijų galimybių pritaikymą, dalijosi Lenkijos ir Lietuvos šalių patirtimi taikant skaitmenines technologijas švietime.

Siekiant pristatyti ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, suorganizuotas apsilankymas Regioniniame Mokslo Žiniasklaidos Švietimo Centre (angl. Regional Science Media Education Center), kaip neformaliojo švietimo pavyzdys. Apsilankiusieji turėjo galimybę sudalyvauti edukacinėje programoje ir susipažinti, kaip organizuojamas šiuo metu plačiai taikomas neformalusis švietimas, pasisemti patirčių ir idėjų.

Apsilankymo Lenkijoje metu buvo patobulintos Kauno švietimo inovacijų centro metodininkių skaitmeninės, bendrosios ir profesinės kompetencijos, kurios bus reikalingos toliau įgyvendinant projekto tikslus ir sukuriant galutinį projekto produktą.

Projektas įgyvendinamas nuo 2022 m. spalio mėn. iki 2023 m. spalio mėn.

 

Gabija Lapinskaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė