Kūrybos valanda „Tebeieškau savojo žodžio šviesos…“

2023 m. liepos 3 d., 08:07

Birželio 30 dieną Kauno švietimo inovacijų centro (Centras) bibliotekoje vyko menininkės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narės, poetės dr. Jūratės Stankevičienės kūrybos valanda „Tebeieškau savojo žodžio šviesos…“

„Didelė laimė dalintis viskuo – šypsena, gražiu žodžiu, savyje slypinčiais talentais… Šiandien mes susitinkame su vis ieškančia ir vis atrandančia kažką naujo, paslėpto savyje menininke, poete dr. Jūrate Stankevičiene, kuri supažindins mus su pirmąja savo eilėraščių knyga, tapybos ir keramikos darbų paroda „Spalvotam kūrybos čiulbesy dainuoja širdis…“.  Šventės jaukumą kurs teatralizuoti knygos autorės ir bičiulių poezijos skaitymai, klausysimės LNRS, KMMA „Kūrėjų menė“ narės, poetės, muzikos pedagogės, dainų atlikėjos, solistės Salomėjos Ruzgienės atliekamų muzikinių kūrinių“, – šventę pradėjo Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė.

„Būk palaiminta Svajotoja mieliausia, / Skliautuos Medaus vaivorykšte gražiausia, / Per visą pievą Laumės ašara švelniausia, / Saulei patekėjus Bičių rojaus švenčiausia“, – poetės dr. J. Stankevičienės eilėraščio „Medaus vaivorykštė“ eilėmis bibliotekininkė pakvietė kūrybos valandą tęsti LNRS valdybos narę, KMMA „Kūrėjų menė“ pirmininkę, poetę Virginiją Ruškienę.

Trumpai supažindinusi su gerb. Jūratės biografija renginio vedančioji pakvietė dialogo forma „pasivaikščioti“ josios kūrybos keliais. Klausimų buvo įvairiausių: „Kodėl, turėdama inžinieriaus-technologo diplomą ir jau per 20 metų atidirbusi pagal specialybę, tolimesnį kelią profesinėje veikloje pasirinkote dėstytojauti? Kaip atsitiko, kad pradėjote draugauti su teptuku ir moliu? O kodėl ir kada jūsų gyvenime atsirado poezija?.. Ir vedė kūrėja klausytojus per savo gyvenimą…

O šiomis dienomis Jūratės laikas sustoja kūryboje. Su meile, nuoširdumu menininkė rodė ir pasakojo apie keramikos ir tapybos darbus. Paveiksluose visa širdimi ir jautria siela tapomos madonos – „Klasikinė madona“, „Madona su obuoliu“, „Modernioji madona“, „Liūdnoji madona“, taip pat interjeriniai tematiniai paveikslai, iš natūros tapytos gėlių kompozicijos ir kita.

„Pirmieji keramikos darbai atlikti rudo molio žiedimo būdu, naudojant specialias stakles. Kai kurie darbai yra glazūruoti spalvota glazūra, kad suteiktų atsparumą vandeniui ir spalvinį kontrastą. Iš balto molio darbai yra lipdomi, kai kada naudojant specialias formas, kai kada lipdoma pagal mano numatytą motyvą – modelinės puošnios modelių figūrėlės, kurioms suteikti įvairūs puošnūs aprangų pavidalai su smulkiomis detalėmis, kaip plaukai, klostės, rankų pirštukai…“, – paaiškino darbų autorė.

  1. Ruškienė kvietė įspūdžiais pasidalinti KMMA „Kūrėjų menė“ prezidentę, LNRS narę prof. Jūratę Jankauskienę ir TAU dailės fakulteto alumnę Danutę Martišauskaitę-Sklenienę.

„Tapyba akrilu bei akvarelės liejimas reikalauja atskiro dėmesio Jūratės kūrybinėje esybėje. Tapyba akrilu paveiksluose – jausmo įsikūnijimas, daug ekspresijos. Ypač patiko moterų paveikslai. Keramikos darbuose įdomios žmonių figūros, ateityje galima padaryti parodą akliesiems. Visą iš pirmo žvilgsnio daugiašakę kūrybą vienija drąsa, išradingumas, praktiškumas, subtilumas ir lengvo humoro prieskonis“, – įžvalgomis dalinosi profesorė.

„Kaip džiugu šiandieną dalyvauti šioje kūrybos šventėje. Seku, skaitau Facebook publikuojamus eilėraščius, kurie perteikti gerumu, šiluma, meile gamtai, pilni naivaus džiugesio. Jūrate, kiek daug talentų esate apdovanota! Akis džiugina keramikos dirbiniai, paveikslų savitumas. Jūs rodote pavyzdį mums, kaip reikia užpildyti savo gyvenimą kūryba, geromis emocijomis, aistra gyventi“, – džiaugėsi D. Sklenienė.

Jūratė Stankevičienė dalyvavo 7-iose kolektyvinėse ir surengė 7-ias personalines parodas – ši tapybos ir keramikos darbų paroda – 15!

„Man didelė palaima rašyt žodžius, kurie manyje skardena, dudena, nerimsta, šaukiasi būti išgirsti, kol jie manyje gyvi – atsineštus iš ten, kur sklando sielovada. Tebeieškau savojo žodžio šviesos, išsklaidysiančios tamsą ir nerimą… Ieškau poetinio atsivėrimo erdvės miražo virpėjime. Nūnai sugrįžta poezija namo, apsirengusi puošniausiu knygos rūbu. Kviečiu ir jus pabraidyti mano posmų labirintais. Tikiu, jog ši piligrimystė neprailgs ir mūsų sielos atras bendražmogišką šilumą“, – kalbėjo Jūratė. Paskaičiusi keletą eilėraščių, poetė pakvietė josios kūrybą paskaityti bičiulę Rūtą Urbanskienę, LNRS, KMMA „Kūrėjų menė“ nares poetes – Aušrelę Jovarauskienę, Alvyrą Sventickienę, Danutę Blėkienę, Renatą Valatkienę, Viliją Dobrovolskienę. Poetė Vilma Barštienė nudžiugino savo kūryba – „Odė Jūratei Stankevičienei“, „Dovanos Jūratei Stankevičienei“.

Intarpuose skambėjo švelniu, lyriniu balsu Salomėjos Ruzgienės atliekami muzikiniai kūriniai – dalyvių labai pamėgtos dainos „Varnėnas“, „Bičių avilys“, „Parke senam“, „Vilties daina“ (žodž. S. Ruzgienės).

„Aš padovanosiu tau svajonę / Kuri moka laikytis už žvaigždės kraštelio / Kantriai pripildysiu tavo sielą pilnatvės / Kad vienatvėje niekada nejaustum vienatvės“, – dalyvių širdis sujaudino, suvirpino eilėraštis – daina „Padovanosiu Tau svajonę“ (muz. S. Ruzgienės), kurį Jūratė skyrė vyrui Viktorui.

Kūrybos popietę vainikavo S. Ruzgienės atliekama daina „Tavo meilės glėby“ (žodž. D. Milukaitės-Buragienės ir V. Burago).

 

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė
Kauno senjorų klubo narė Birutė Zeigienė