Įvyko mokinių kūrybinių darbų konkursas „Tu – mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus“

2024 m. balandžio 12 d., 11:59

Šių metų kovo 1–31 d. virtualioje erdvėje vyko Kauno mokinių kūrybinių darbų konkursas „Tu – mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus“, kurio tikslas ugdyti mokinių pilietiškumo, kūrybiškumo, skaitmeninę kompetencijas, skatinant pasididžiavimą savo valstybe, jos tradicijų, papročių, istorijos, kalbos, kultūros, demokratinių vertybių puoselėjimą, gamtos išteklių tausojimą.

Mokiniai, padedami mokytojų, savo kūrybinius darbus talpino Padlet platformoje, pasinaudoję iš anksto sukurta nuoroda. (Peržiūrėti)

Padlet – tai nemokamas internetinis įrankis ir programėlė (iOS), kuri suteikia internetinę erdvę idėjų, minčių sklaidai, bendradarbiavimui ir bendravimui per atstumą. Tai įrankis, kuris leidžia išreikšti savo mintis tekstu, vaizdo failais, paveikslais. Jame informaciją saugoma labai ilgą laiką, tad prireikus galima grįžti ir peržiūrėti.

Visus mokinių kūrybinius darbus išanalizavo ir įvertino komisija. Nuspręsta pirmąją vietą paskirti Lijai Davidavičiūtei, Kauno Petrašiūnų progimnazijos 8 klasės mokinei, už skaitmeninį piešinį „Karalių delnuose“ (dailės mokytoja metodininkė Kristina Plentauskaitė- Gagienė). Antroji vieta paskirta Tomui Hoppenot, Karalienės Mortos mokyklos 6 klasės mokiniui, už  eilėraštį „Laiškas tėvynei“ (lietuvių kalbos mokytoja Angelina Lapinskaitė). Trečiąją vietą laimėjo Silvija Rimavičiūtė, Kauno tarptautinės gimnazijos 8 klasės mokinė, už  esė „Neužmirštuolė Lietuvai“ (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Klusaitienė).

Konkursą organizavo Kauno tarptautinė gimnazija ir Kauno švietimo inovacijų centras. Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams išsiųsti Kauno tarptautinės gimnazijos padėkos raštai. Prizininkai bus apdovanoti Kauno švietimo inovacijų centro diplomais.

 

Dėkojame už dalyvavimą.