Paskaita-diskusija „Įtraukusis ugdymas: kodėl ir kaip?“

2024 m. vasario 13 d., 13:50

2024 m. sausio 24 d. Kauno švietimo inovacijų centras bei ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis organizavo paskaitą-diskusiją „Įtraukusis ugdymas: kodėl ir kaip?“. Renginį vedė Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto narys, ekspertas, vicepirmininkas (2015-2022) Lietuvos žmogaus teisių centro, Kauno Arkos bendruomenės, programos „Renkuosi mokyti“, UNESCO tarybų/komisijos narys, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius Jonas Ruškus. Pranešime profesorius pabrėžė, kad įtraukus ugdymas – ne malonė, o žmogaus teisė.

Profesorius J. Ruškus priminė Žmonių su negalia teisių ir Vaiko teisių komitetų požiūrį (2002), kad aukšto lygio įtraukusis ugdymas reiškia visų vaikų ugdymą toje pačioje bendrojo ugdymo švietimo sistemoje, pritaikant švietimo sistemą kiekvieno vaiko ugdymosi poreikių įvairovei, gebėjimams, potencialui ir preferencijoms. Komitetai tvirtina, kad kokybiškas įtraukusis ugdymas yra nesuderinamas su dviejų švietimo sistemų palaikymu, įtraukiuoju ir specialiuoju/segregaciniu. Ankstyvoji intervencija, pritaikytos mokymosi aplinkos ir individuali parama privalo būti suteikiama visose švietimo etapuose, siekiant užtikrinti įtraukųjį švietimą. Komitetai labai kviečia šalis nares garantuoti, kad kiekvienas vaikas gali realizuoti savo teisę į švietimą lygių galimybių pagrindu, be diskriminacijos, įskaitant be atsisakymo pritaikyti ugdymosi sąlygas. Švietimo sistemos privalo suteikti personalizuotą edukacinį atsaką, o ne tikėtis, kad mokinys pritaps prie sistemos.

Kaip priimti vaikus su negalia į bendrojo ugdymo sistemą? Atsakant šį klausimą prof. J. Ruškus pabrėžia jog įtraukus ugdymas įvyks tik tuomet, kai mokytojas pasakys, aš noriu, kad toks vaikas būtų mano klasėje.

Dėkojame dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!

 

 

Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio narė Gitana Svidraitė