Įvyko visuotinis Kauno miesto biologijos mokytojų susirinkimas

2022 m. rugsėjo 28 d., 10:07

2022 m. rugsėjo 27 d. Kauno švietimo inovacijų centre įvyko visuotinis Kauno miesto biologijos mokytojų susirinkimas.

Apie atnaujintas biologijos ugdymo bendrąsias programas pranešimą skaitė ir rekomendacijomis, kaip pasirengti darbui pagal jas dalijosi  programų rengimo grupės narys Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas Simas Ignatavičius (pranešimo skaidrės pridedamos). Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė Margarita Purlienė visiems mokytojams palinkėjo sėkmės ir kvietė bendradarbiauti.

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Diana Petrauskienė pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).

Susirinkime buvo išrinktas Kauno miesto biologijos mokytojų metodinis būrelis 2022–2025 mokslo metams. Metodinio būrelio nariais tapo Palmira Auglienė, Asta Jaruševičienė, Rita Benesevičienė, Vilija Domatienė, Nijolė Džiaugytė, Nijolė Moliejienė, Diana Petrauskienė, Edita Railė, Rima Skirgailienė, Dainius Statkevičius, Indrė Šlajūtė.

Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Diana Petrauskienė, jos pavaduotoja – Vilija Domatienė, sekretore – Indrė Šlajūtė.