Konsultacija „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“

2022 m. vasario 24 d., 15:29

Kauno švietimo inovacijų centras nuolatos ir sistemingai organizuoja konsultacijas švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

Vasario 22 d. buvo suorganizuota konsultacija „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“ įvairių dalykų mokytojams. Respublikos mokytojus virtualioje aplinkoje konsultavo Deimantė Karalė, Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Nacionalinės švietimo agentūros parengta konsultantė.

Konsultacija buvo skirta apžvelgti veiklos kokybės įsivertinimo svarbą, procesus organizacijoje, orientuojantis į mokyklos pažangą. Dalyvaujantys konsultacijoje buvo supažindinti su praktiniais pavyzdžiais, iliustracijomis, kuriomis remiantis galima stiprinti įsivertinimo kultūrą savoje organizacijoje. Taip pat buvo skiriamas dėmesys kiekybinių ir kokybinių metodų apžvalgai, mokytojų veiklos įsivertinimui, siejant su pamokos kokybe. Konsultacijos metu buvo atsakoma į dalyvių užduotus klausimus, kartu atliekama pasirinktų atvejų analizė.