Respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“

2023 m. birželio 14 d., 13:54

2023 m. birželio 13 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko projekto ,,Kokybės krepšelis“ respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“. Ją organizavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija bendradarbiaudama su Kauno švietimo inovacijų centru. Aktuali renginio tema sulaukė didelio švietimo bendruomenės dėmesio bei daug dalyvių iš visos Lietuvos, dalyviai entuziastingai prisidėjo prie išsamios ir įdomios diskusijos.

Konferencijos atidaryme buvo pristatyta miniatiūra „Lituanica“, skirta garbingai paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-metį. Šią miniatiūrą atliko talentingi mūsų gimnazijos mokiniai, vadovaujami režisieriaus V. Rašinsko ir teatro studijos „Skrydis“ vadovės G. Kamarauskaitės, miniatiūra tapo jaudinančiu šio istorinio įvykio pagerbimo ženklu.

Konferencijos lektorius Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas bei ugdymo kokybės ir strateginio planavimo konsultantas, pristatė pranešimą „Savivaldaus ir integruoto mokinių ugdymosi organizavimas mokykloje“. Tai buvo įkvepianti paskata pedagogų bendruomenei nenustoti tobulėti, diegti pedagogines patirtis, išmėginti naujoves švietėjiškame pedagoginiame darbe.

Praktinė konferencijos dalis buvo skirta darbui grupėmis, kuriose dalyvavo mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokiniai. Dalyviai aktyviai pasidalijo savo patirtimi, metodikomis ir gerąja praktika, susijusia su savivaldaus mokymo(si) strategijomis ir projekto ,,Kokybės krepšelis“ patirtimis. Dėkojame pranešėjams iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos, Kauno r. Raudondvario gimnazijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos. Jų pristatymai buvo įkvepiantys ir įžvalgūs, prisidėjo prie mūsų bendro tikslo – skatinti ir plėtoti savivaldaus mokymo(si) metodikas.

Konferencijos uždarymo dalyje kiekviena darbo grupė pristatė savo refleksijas ir išvadas apie savivaldaus mokymo(si) praktikas. Tai buvo svarbus akcentas, kuris leido apžvelgti visą konferencijos eigą, išgirsti įvairias perspektyvas ir pasidalinti įžvalgomis.

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems dalyviams už jų įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą. Ši konferencija ne tik praturtino mūsų žinias apie savivaldų mokymą(si) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlygą, bet ir suteiks mums pagrindą tobulinti ir plėtoti šias praktikas ateityje.

 

Deimantė Jankūnaitė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Jolita Vitauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė
📸Jūros Subačiūtės nuotraukos