Paieška

Administracinė informacija

Nuostatai

Kauno švietimo inovacijų centro nuostatai

 

Informacija atnaujinta 2021-09-07

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 metai
2023 metų (metinis)
2023 metų III ketvirtis
2023 metų II ketvirtis
2023 metų I ketvirtis


2022 metai
2022 metų (metinis)
2022 metų III ketvirtis
2022 metų II ketvirtis
2022 metų I ketvirtis


2021 metai
2021 metų (metinis)
2021 metų III ketvirtis
2021 metų II ketvirtis
2021 metų I ketvirtis


2020 metai
2020 metų (metinis)
2020 metų III ketvirtis
2020 metų II ketvirtis
2020 metų I ketvirtis


2019 metai
2019 metų (metinis)
2019 metų III ketvirtis
2019 metų II ketvirtis
2019 metų I ketvirtis


2018 metai
IV KETVIRTIS
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.01.001 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos 7202)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
III KETVIRTIS
III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
II KETVIRTIS
II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
I KETVIRTIS
I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

Finansų ataskaitų rinkiniai

2023 metai
2023 metų (metinis)
2023 metų III ketvirtis
2023 metų II ketvirtis
2023 metų I ketvirtis


2022 metai
2022 metų (metinis)
2022 metų III ketvirtis
2022 metų II ketvirtis
2022 metų I ketvirtis


2021 metai
2021 metų (metinis)
2021 metų III ketvirtis
2021 metų II ketvirtis
2021 metų I ketvirtis


2020 metai
2020 metų (metinis)
2020 metų III ketvirtis
2020 metų II ketvirtis
2020 metų I ketvirtis


2019 metai
2019 metų (metinis)
2019 metų III ketvirtis
2019 metų II ketvirtis
2019 metų I ketvirtis


2018 metai
IV KETVIRTIS
2018 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
III KETVIRTIS
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis
III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis
II KETVIRTIS
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
I KETVIRTIS
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Tarnybiniai vešieji automobiliai

Centras tarnybinių lengvųjų automobilių neturi.

Darbo tvarkos taisyklės

Centro darbo tvarkos taisyklės

 

Informacija atnaujinta 2019-12-20

Vidaus kontrolė

Paskatinimai ir apdovanojimai