Poezijos ir muzikos šventė bibliotekoje

2022 m. gegužės 9 d., 15:38

Gegužės 6 dieną Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos poetai rinkosi į poezijos ir muzikos šventę, skirtą Motinos dienai ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Suvažiavo, sugužėjo poetai iš visų Lietuvos kampelių – Alytaus, Panevėžio, Šakių, Vilniaus, Marijampolės, Elektrėnų, Kelmės, Jonavos, Garliavos, Ežerėlio, Veiverių ir Kauno.

Atvykusius šiltai pasitiko bibliotekininkė Irena Valentukonienė ir pakvietė sustoti prie parodų, pasidžiaugti mokinių ir mokytojų darbais. Šiuo metu čia eksponuojama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 2021 m. tęstinio meninio projekto „Dovana mokyklai“ II kl. gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūryba – mano sielos istorija“, Kauno „Vyturio“ gimnazijos I-ų gimn. kl. mokinių technologijų darbų paroda „Medžio miniatiūrios“ ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokytojos Jurgitos Jankauskienės siuvinėtų darbų paroda „Stebuklingi adatos dygsniai“.

Motinos dieną šventėme pirmąjį gegužės sekmadienį. Motinų pagerbimo diena Lietuvoje pradėta švęsti 1928 m. Sovietmečiu visų moterų, tarp jų ir motinų diena pradėta laikyti kovo 8 d., tačiau vyresni žmonės švęsdavo ir Motinos dieną. 1990 m., antrosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu,  Motinos dienai grąžintas šventės statusas ir ji paskelbta tautine švente. Vaikai ir suaugusieji sveikiname savo motinas, tie, kurių iškeliavusios – lankome ir tvarkome jų kapus, prisimename maldoje.

„Jei šiandien pieščiau MOTINOS paveikslą, pirmiausia lapo vidury nupieščiau dvi nuo kasdienių darbų suskirdusias rankas, sunertas AMŽINAJAI MALDAI. Lūpų kampučiuose išryškinčiau GERUMO, ATJAUTOS ir NUOLANKUMO šypsnį. O skruostus nudažyčiau tėviškės saulėlydžių raudoniu. Virš jų dviej vandenynų mėlius su didžiausiais perlais, švytinčiais TIKĖJIMĄ, VILTĮ IR MEILĘ, įtaisyčiau… O smilkiniuose pribanguočiau sidabrinių IŠMINTIES gijų… Juk visa tai tik TAVYJE… Būkit PALAIMINTOS MAMOS, MAMYTĖS, MOTULĖS, MAMUKĖS, MAMULYTĖS… Sveikatos, laimės, gėrio, ramybės šiandien ir visados“ – su Motinos diena čia susirinkusias Mamas pasveikino bibliotekininkė Irena.

Gegužės 7-ąją dieną švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Nepaisant to – lietuviškoji spauda augo… : Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm, / Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų. / Iš duonos kvapo ir miškų giesmės / Kalba gimtoji lūposna įdėta. / (Janina Degutytė, „Gimtoji kalba“).

Tarusi pasveikinimo žodžius bibliotekininkė pakvietė LNRS pirmininkę Dalią Milukaitę-Buragienę ir LNRS valdybos vicepirmininką Vytautą Šiaudytį vesti renginį.

Pirmiausia susirinkusieji tylos minute pagerbė prieš pat Motinos dieną išėjusį anapilin daktarą, LNRS narį poetą Juozapą Mickevičių.

Šiltus Seimo nario Aurelijaus Verygos padėkos žodžius už Lietuvos ateities kūrimą ir linkėjimus būti gražiomis moterimis, mylimomis mamomis bei laimingomis mylimosiomis perdavė jo patarėja Vaida Pranarauskaitė ir padėjėjos Aušra Daugėlienė bei Gintarė Veličkienė.

Norinčių pasidalinti savo kūryba buvo net 30, tad poetai skaitė po vieną eilėraštį pasirinktinai – Motinai arba lietuviškai kalbai, knygai. 2022-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Sūduvos metais – simboliškai – susirinkusius skambiomis dainomis džiugino etnografinis ansamblis „Sūduva“, vadovaujamas poetės Teresės Varnagirienės.

Kaip palaikymo ženklas Ukrainai, per salę nuvilnijo ukrainiečių daina „Tu motule miela, daug naktų nemiegojai…” ( lietuviškais žodžiais). 

Džiugu, kad į talentingų Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos būrį, kuriai vadovauja veiklioji Dalia Milukaitė-Buragienė, įsiliejo dar viena poetė – Aušra Jovarauskienė, o poetė, menininkė Loreta Pladienė buvo apdovanota diplomu už eilėraščius, skirtus poeto Vytauto Mačernio atminimui.

Laimingi, susirinkę po ilgos pertraukos į šią gražią popietę, linkėjome lietuviško žodžio skleidėjams ir puoselėtojams neišsenkančios kūrybinės versmės!

Poetė Irutė Matažinskaitė-Lazickienė,

bibliotekininkė Irena Valentukonienė