Metodinis renginys „Matematikos valstybinio egzamino rezultatų analizė“

2021 m. lapkričio 29 d., 14:13

Kauno švietimo inovacijų centras drauge su miesto matematikos mokytojų metodiniu būreliu parengė Kauno miesto mokyklų mokinių matematikos pasiekimų gerinimo priemonių planą 2021-2022 m. m.  ir pagal jį organizuoja numatytas veiklas.

Šių metų lapkričio 16 d. virtualioje aplinkoje vyko pasitarimas-metodinis renginys Kauno miesto mokyklų matematikos mokytojams „Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“.

Pagrindinis renginio pranešėjas – Matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas Antanas Apynis, detaliai išanalizavo 2021 m. matematikos valstybinio brandos egzamino uždavinių sprendimus, pateikė alternatyvių sprendimų pavyzdžių, pasidalijo savo mintimis, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, rengiant abiturientus matematikos valstybiniam brandos egzaminui. A. Apynis pastebėjo, kad vertinant atsižvelgiama į abiturientų matematinį raštingumą ir patarė mokytojams nesupaprastinti kampų žymėjimo viena raide, nes silpnesni mokiniai vėliau nesupranta teisingo kampų žymėjimo. Kai kurie mokiniai nesupranta sąvokų „pirminiai skaičiai“, „tetraedras“, „moda“ ir „mediana“ ir kitų. Pranešėjas akcentavo, kad svarbu mokiniams priminti, jog geriau neišspręsti kokio uždavinio, negu nesuspėti tvarkingai ir įskaitomai perrašyti visus sprendimus į atsakymų lapą. Vis dar daug vertinimo taškų prarandama dėl išsiblaškymo ir neatidumo skaitant uždavinių sąlygas, neįsižiūrint į pateiktus paveikslus, dėl nemokėjimo teisingai naudotis skaičiuotuvu, pabrėžė pranešėjas.

Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Zita Nėnienė apibendrino Kauno miesto mokyklų mokinių 2021 m. matematikos valstybinio brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatus.

Džiaugiamės, kad 2020-2021 m. m. matematikos rezultatai pagerėjo, ir sieksime, kad 2021-2022 m. m. jie būtų dar geresni.

Ilona Teresienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

Matematikosvalstybinio brandos egzaminorezultatųanalizė  2021 m. (atsisiųsti)
Kauno miesto mokyklų mokinių išorinio vertinimo rezultatai 2021m. (atsisiųsti)
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 2021 m. matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai (atsisiųsti)