Žydėjimo ir poezijos sklidina popietė

2021 m. rugpjūčio 13 d., 08:44

Gražią saulėto rugpjūčio 12 dieną į Kauno pedagogų kvalifikacijos centre esančią biblioteką susirinko gausus būrelis poezijos mėgėjų. Čia vyko nuoširdus, ilgai lauktas ir gražus renginys – LNRS ir KRA „Kauno branduma“ narės, pedagogės Danutės Rukštelytės-Blėkienės mėgėjiškų fotografijų ir kūrybinių darbelių parodos „Žydėjimas“ pristatymas ir autorės trečios poezijos knygelės „Gintarinio laiko delnuose“ sutiktuvės. Šį renginį, kaip visada, įžanginiu žodžiu pradėjo Centro bibliotekininkė, miela ir nuoširdi pedagogų ir kūrėjų bičiulė Irena Valentukonienė. Ji daug gerų žodžių pasakė šventinės popietės autorei Danutei Rukštelytei-Blėkienei, apie kurią prisiminimus laišku atsiuntė buvusi autorės mokinė Vilija Naujokaitė.

Kūrybinio žydėjimo ir poezijos popietės programa buvo 2 dalių.  Pirmoje dalyje vyko foto nuotraukų ir meninių darbų „Žydėjimas“ parodos pristatymas. Skambant ramiam instrumentinės muzikos įrašui, pokalbį su autore vedė aktorė Virginija Kochanskytė. Paroda „Žydėjimas“, pasak autorės, buvo kuriama žmogaus sielai ir akims: „Gėlių žiedai pasaulį puošia. Aplink jų grožį vis pamatai…“. Parodoje esančiose nuotraukose buvo užfiksuoti ne tik Lietuvos, bet ir iš kelionių po Juodkalniją ir Prancūziją nuostabūs gamtos vaizdai.

„Ir tikrai darbai gražūs. Įdomi paroda. Verta aplankyti ir pasigrožėti“, – šventės akimirkomis dalijosi LNRS narė, poetė Alvyra Sventickienė. Šią foto parodą dar galima bus pamatyti iki rugsėjo vidurio.

Antroje kūrybinės popietės dalyje vyko D. Rukštelytės-Blėkienės knygelės „Gintarinio laiko delnuose“ sutiktuvės. Charizmatiškai knygelę pristatė aktorė, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė. Ji perskaitė knygelės įžangą ir anotaciją, kurioje rašoma: „Tai trečioji autorės poezijos knygelė, kurioje atsispindi Lietuvos valstybės istorinio, kultūrinio, visuomeninio gyvenimo akimirkos, sklidinos meilės gimtajam kraštui“. Sužinojome, kad šis eilėraščių rinkinys, pasak autorės žodžių ir nuorodų knygelėje, skiriamas Lietuvos valstybės 100-mečiui ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

„Sklaidydamas puslapius, liečiu juos lyg duonos riekę“, – dalijosi įžvalgomis apie šią poezijos knygelę LNRS narys, ilgametis chorų vadovas ir dirigentas, maestro Pranas Jurkonis. Pedagogės D. Rukštelytės-Blėkienės buvusi mokinė, jau dabar VDU istorijos fakulteto ketvirto kurso studentė Viktorija Jocytė, skaitė autorės eilėraščius: „Kai žemė sukasi“, „Kur driekiasi pušynai“, „Ėjo Tėvynės ginti broliai“ bei dalijosi prisiminimais apie mokyklinius laikus.

Meilė ir pagarba Tėvynei, gimtajai kalbai, Lietuvos žmonėms – visa tai atsispindi poetės kūryboje:

„Iš tolimųjų amžių glūdumos
Vingiuotais protėvių takeliais,
Per kryžkeles istorijos klaidžias
Atėjo lietuviškas žodis ir keliasi
Gražiausiu žiedu besiskleidžiąs.“

(ištrauka iš D. Rukštelytės-Blėkienės eilėraščio „Iš tolimųjų amžių“).

Etnografinis ansamblis „Sūduva“ klausytojams dovanojo gražias dainas, kurioms melodijas pagal autorės eiles sukūrė šaunioji ansamblio vadovė Teresė Varnagirienė. Visi šventės svečiai buvo apdovanoti autorės poezijos knygelėmis ir pavaišinti saldžiomis vaišėmis.

Renginio dalyviai nuoširdžiai sveikino autorę Danutę Rukštelytę-Blėkienę, linkėdami jai geriausios kūrybinės sėkmės, bei dėkojo už nuostabią poetinio žodžio žydėjimo šventę, už gerų emocijų puokštę jų širdims ir akims.

Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ vicepirmininkė
Virginija Ruškienė