Tarptautiniai „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“

2022 m. balandžio 8 d., 13:57

Kauno švietimo inovacijų centras laimėjo Nacionalinės švietimo agentūros skelbtą supaprastintą atvirą konkursą „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“.  Kauno švietimo inovacijų centras teiks išorinio mokinių pasiekimų vertinimo instrumentus (apibendrinamojo vertinimo užduotis, vertinimo kriterijus) rengiančių ekspertų (NMPP, PUPP ir BE lygmenyse) mokymų/konsultacijų paslaugas. Šių mokymų paskirtis – tobulinti išorinio apibendrinamojo mokinių pasiekimų vertinimo instrumentų rengėjų kvalifikaciją, siekiant tobulinti išorinio apibendrinamojo mokinių pasiekimų vertinimo sistemą ir užtikrinti, kad skirtingose ugdymo pakopose būtų taikomi vienodi užduočių rengimo principai, žinomi ir suprantami vartotojams.

Mokymų temos:

  • Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo užduočių rengimas;
  • Elektroninio ir adaptyvaus testavimo aktualijos;
  • Veiklos vertinimas (performance assessment), mokytojų atliekamo vertinimo moderavimas;
  • Išorinis mokinių pasiekimų vertinimas pradiniame ugdyme.

Mokymuose dalyvaus išvardytų sričių ugdymo turinio ir išorinio mokinių pasiekimų vertinimo specialistai, metodininkai ir ekspertai, rengiantys mokinių pasiekimų aprašus ir pasiekimų vertinimo užduotis:

  • pradinio ugdymo;
  • gimtosios kalbos;
  • matematikos ir informacinių technologijų;
  • gamtos mokslų;
  • socialinių mokslų;
  • menų (dailės ir muzikos) ir technologijų.

Mokymus ves Kembridžo universiteto dėstytojai-praktikai, turinys tarptautinių (užsienio) mokymų, konsultavimo patirties, susijusios su apibendrinamuoju išoriniu vertinimu, išorinio apibendrinamojo vertinimo/standartizuoto testavimo klausimais. Mokymai vyks nuotoliniu būdu 2022 m. balandžio 22 d. – gegužės 13 d.