Tradicinis literatūrinis-muzikinis renginys „Po rudenėjančiu dangum“

2023 m. spalio 25 d., 10:27

…jau svirpliai sugrojo atsisveikinimo melodijas gražuolei vasarai, kuri nubėgo tolyn, nusinešdama išsipildžiusius norus ar nesugautas, nepaliestas svajones… Jau dvelkia dobilienų atolas, jau medžių lapai auksu, raudoniu dabinas… Ruduo…

Spalis – Senjorų mėnuo. Kartu su Kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“ pakvietėme kauniečius ir miesto svečius į tradicinį literatūrinį-muzikinį renginį „Po rudenėjančiu dangum“. „Rudens aš nerandu, / nors jau sužvarbę dangūs / beldžiasi į langą – / šviesos mažiau / ir vakaras į tamsumą anksčiau / jau brenda… / Ruduo ateina tik tada, / kai juo tiki, / kai akys maudosi spalvų paletėj / ir plikšalos išsirengia – / lyg būtų jos pirty, / bet kanda, žemei kanda… / Žvarboka? / Tad užsivilk šiltų minčių drabužį, / sušilki nuo ugnies, / kurią nešiojiesi širdy, / įleisk save į diendaržį – / avies akim vilnonės kojinės / su meile žiūri, / dėkoji ir į rudenį eini… / Jisai ateina tik tada, / kai gervės išskrenda ir jos palieka / tuščią dangų…“ – poetės Adelės Daukantaitės eilėmis susirinkusius pasveikino bibliotekininkė Irena Valentukonienė. Gausus garbaus amžiaus senjorų būrys vos vos sutilpo bibliotekos salėje!

Renginį vedė KRA „Kauno branduma“ pirmininkas Vitas Petraitis, vicepirmininkė Virginija Ruškienė ir Valdybos narė Teresėlė Varnagirienė, kurios vadovaujamas ansamblis „Sūduva“ šventę pradėjo daina „Kaunui“ (žodž. V. Ruškienės, muz. T. Varnagirienės). „Brandumiečiai“ poetai skaitė savo kūrybos eiles, muzikinę programą atliko Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblis „Slaunos su škarpetkutėm“ (vadovė Herminija Vokietaitienė). O kiek bičiuliškų šypsenų, skaidraus juoko, pozityvaus žavesio įnešė satyrikas Algimantas Vaškys savo sukurtais šmaikščiais kūrinėliais!

KRA „Kauno branduma“ pirmininkas Vitas Petraitis įteikė Garbės nario vardo suteikimo sertifikatą Virginijai Ruškienei ir Padėkos raštus Valdybos narei Marijai Varnauskienei, LNRS rašytojui satyrikui Algimantui Vaškiui, Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblio „Slaunos su škarpetkutėm“ vadovei Herminijai Vokietaitienei ir Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkei Irenai Valentukonienei.

Visi renginio dalyviai sutartinai dainavo dainas, džiaugėsi smagia popiete, vaišinosi sodo gėrybėmis. Džiugu, kad senjorai neužsisėdėti namuose, bet aktyviai dalyvauja kultūriniuose renginiuose ir švenčia gyvenimą!

Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė
Virginija Ruškienė, KRA „Kauno branduma“ vicepirmininkė