Tarptautinis projekto „MOOC4Tutors“ partnerių susitikimas

2024 m. sausio 23 d., 10:12

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su partneriais iš Belgijos, Italijos, Suomijos  ir Vokietijos įgyvendina „Erasmus+“ projektą „Internetiniai kursai mokytojams“ (angl. „MOOC4Tutors“, projekto nr. 2022-2-BE01-KA220-VET-000097289). Projekto tikslas – sukurti laisvai prieinamą, nemokamą internetinį mokymo(si) kursą ir metodinę medžiagą asmenims, norintiems tapti korepetitoriais.

Sausio 16–17 d. Romoje (Italija) vyko antrasis tarptautinis projekto „Mooc4Tutors“ partnerių susitikimas. Susitikime visi projekto dalyviai pristatė jų atsakomybės sričiai priskirtas artimiausias veiklas, aptarė jau įgyvendintas veiklas, jų rezultatus, projekto įgyvendinimo metu kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus. Susitikimo dalyviai diskutavo, kaip užtikrinti sklandų projekto veiklų įgyvendinimą pagal numatytą grafiką, kaip užtikrinti veiklų ir projekto tinkamą viešinimą, kad sukurtas mokymo kursas pasiektų kuo didesnę auditoriją.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2025 m. vasario mėn. Daugiau informacijos apie projektą pateikiama adresu: https://mooc4tutors.eu/?page_id=344&lang=lt

Daiva Jeremičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 

International meeting of the “Mooc4Tutors” project partners

Kaunas Centre for Education Innovation and four more institutions from Belgium, Finland, Germany and Italy are implementing an Erasmus+ project “MOOC4Tutors” (project No. 2022-2-BE01-KA220-VET-000097289). The goal of the project is to create a freely available, free online training course and methodological material for individuals who want to become tutors.

On January 16–17th, the second transnational project meeting took place in Rome (Italy). At the meeting, all project participants presented the immediate activities assigned to their field of responsibility, discussed on the activities already implemented, their results, arising challenges and ways to solve them. The participants of the meeting discussed how to ensure smooth implementation of the project activities according to the planned schedule, how to ensure proper publicity of the activities and the entire project so that the achieved final result – a training course for tutors – reaches the largest possible audience.

The project will be implemented until February 2025. More information on the project is available at: https://mooc4tutors.eu/ .

Daiva Jeremičienė, methodologist at Kaunas Centre for Education Innovation