Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse

2023 m. birželio 6 d., 14:30

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno švietimo inovacijų centras jau trečius metus ypatingą dėmesį skiria mokinių matematikos pasiekimų gerinimui. Kasmet rengiamas ir įgyvendinamas priemonių planas, siekiant gerinti 5–8, 9–12 klasių mokinių matematikos pasiekimus, teikiant pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Priemonių plano įgyvendinimui pasitelkiami geriausi miesto ir šalies matematikos mokytojai, psichologai, dėstytojai, bendradarbiaujama su Kauno miesto matematikos mokytojų metodiniu būreliu, mokyklų vadovais.

Rengiant 2022–2023 m. m. priemonių planą mokinių matematikos pasiekimų gerinimui, didelis dėmesys skirtas ir pradinių klasių mokiniams. Mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą, teikta pagalba, siekiant, kad pradinėse klasėse būtų pradedamas ugdyti mokinių matematinis samprotavimas, tiksliai ir aiškiai naudojamos matematinės sąvokos, nuosekliai mokomasi atlikti matematines procedūras, sprendžiant įvairaus sudėtingumo užduotis. Siekiant stiprinti pradinių klasių mokytojų matematines, didaktines ir vertinimo kompetencijas, būtinas atnaujintai matematikos programai pradinėse klasėse įgyvendinti, parengta ir sėkmingai įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.). 2022 m. spalio–gruodžio mėn. organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo Kauno miesto pradinių klasių mokytojai, pavaduotojai, atsakingi už pradinį ugdymą.

2023 m. gegužės 24 d. Kauno švietimo inovacijų centras organizavo Kauno miesto 3–4 klasių mokinių matematikos konkursą, kuris vyko virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Konkurse varžėsi mokyklos atrinkta trečios arba ketvirtos klasės mokinių komanda (visi klasės mokiniai). Konkurse dalyvavo 419 pradinių klasių mokinių iš 22 Kauno miesto mokyklų. Konkursą laimėjo klasė, surinkusi daugiausiai konkurso testo užduočių taškų.

Kauno miesto mokinių matematikos konkurse trečių klasių grupėje nugalėtojais tapo – Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 3a klasės mokiniai (mokytoja Virginija Dautartienė), ketvirtų klasių grupėje – Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 4c klasės mokiniai (mokytoja Vesta Žukienė).

Kadangi konkurso tikslas buvo plėsti mokinių matematikos sąvokų ir procedūrų, matematinių modelių žinojimą, suteikti galimybes kiekvienam mokiniui, mokantis matematikos, patirti sėkmę, tyrinėti pasaulį, kuriame gyvename, suprasti ir perduoti informaciją apie pasaulio struktūrą, tvarką bei sąryšius, Kauno miesto savivaldybė nugalėtojams skyrė dovaną – kelionę į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje.

2023 m. birželio 5 d. Kauno švietimo inovacijų centro direktorė Rasa Bortkevičienė konkurso nugalėtojams įteikė apdovanojimus, palinkėjo patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą mokslo centre.

 

Kauno švietimo inovacijų centro informacija