Paieška

Atnaujintas ugdymo turinys

Atnaujintas ugdymo turinio įgyvendinimas

Respublikinės konferencijos

2024

2024-02-20 Respublikinė konferencija „Probleminiai istorijos bendrosios programos aspektai 3 (11) klasėje“;

2024-01-04 Respublikinė konferencija „Atnaujintos matematikos programos aktualijos“.

2023

2023-05-18 Respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“.

 

Straipsniai

2023

Respublikinė konferencija „Atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio“
Respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“. (Pranešimai)

Paskaitos

2023

2023-01-19 Paskaita „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?“ mokinių tėvams.

2023-11-13 Paskaita „Atnaujintas ugdymo turinys ir vertinimas. Kaip galiu padėti savo vaikui?“ mokinių tėvams.

Metodiniai renginiai

Metodinių renginių ciklas Kauno miesto metodinių būrelių nariams, švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams

2024


2024-03-21 „Skaitymo pradžiamokslis – kaip mokyti skaityti?“; 

2024-02-22 „Fenomenais grįstas ugdymas – nuo ko pradėti?“;

2024-02-05 „Kaip planuoti ir organizuoti vertinimo procesą?“.

2023

  2023-12-13 Metodinė-edukacinė išvyka „Lietuvos įtraukties švietime centro vaidmuo pagalbos vaikui teikimo procese“ Kauno miesto metodinių būrelių nariams;

  2023-11-28 „Universalaus dizaino galimybės realizuojant atnaujintą ugdymo turinį“;

  2023-10-12 „Atnaujintas vertinimo aprašas. Naujos įžvalgos ir požiūris į vertinimą“;

  2023-06-07 „Ilgalaikio plano kūrimas pagal atnaujintas bendrąsias programas“;

  2023-04-21 „Kompetencijų raiška“: „Socialinė ir emocinė kompetencija“, „Pilietiškumo kompetencija“, „Kultūrinė kompetencija“;

  2023-03-03 „Kompetencijų raiška“: „Kūrybiškumo kompetencija“, „Komunikavimo kompetencija“;

  2023-02-24 „Kompetencijų raiška“: „Skaitmeninė kompetencija“, Pažinimo kompetencija“.


2022

2022-10-12 Metodinis renginys „Istorijos mokymo aktualijos“
2022-03-22 Metodinis renginys „Atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimas fizinio ugdymo pamokose“.

 

Straipsniai

2023

Kauno fizikos mokytojai tarėsi dėl atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo
Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui – konsultacijos lituanistams ir matematikams
Metodinis renginys „Atnaujinta fizinio ugdymo turinio programa, kompetencijų raiška pamokoje, ilgalaikiai planai“
Dalykinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokoje

Kauno miesto metodinių būrelių visuotiniai susirinkimai

2023

2023-10-25 Kauno miesto psichologų metodinio būrelio visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Psichologo darbas mokykoje“.
2023-10-24 Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Vaiko gerovės komisija – kaip užtikrinti jos efektyvumą?“.
2023-10-12 Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.
2023-10-11 Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Fizinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas“.
2023-10-04 Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio visuotinis susirinkimas. Pranešimas


2022

2022-11-15 Kauno miesto geografijos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Geografijos ugdymo turinio aktualijos“.
2022-10-17 Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų visuotinis susirinkimas. „Atnaujintos Bendrosios programos ir vokiečių kalbos VBE rezultatai“.
2022-10-17 Kauno miesto etikos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos“.
2022-10-12 Kauno miesto chemijos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Nauja chemijos bendroji programa ir pasirengimas jos įgyvendinimui“.
2022-10-12 Kauno miesto istorijos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Istorijos mokymo aktualijos“.
2022-10-11 Kauno miesto fizikos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Pasirengimas dirbti su fizikos atnaujintomis Bendrosiomis programomis“.
2022-10-11 Kauno miesto anglų kalbos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Užsienio kalbų Bendrųjų programų atnaujinimo aspektai“.
2022-10-10 Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Pasirengimas atnaujinto informatikos ugdymo turinio įgyvendinimui“.
2022-10-06 Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Lietuvių kalba ir literatūra: Kauno miesto VBE rezultatai ir atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų principai“.
2022-09-27 Kauno miesto biologijos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“.
2022-09-15 Kauno miesto matematikos mokytojų visuotinis susirinkimas. Pranešimas „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“.

 

Straipsniai

2023

Visuotinis Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas
Įvyko visuotinis Kauno miesto chemijos mokytojų susirinkimas
Įvyko visuotinis Kauno miesto fizikos mokytojų susirinkimas
Visuotinis Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas
Įvyko visuotinis Kauno miesto biologijos mokytojų susirinkimas