Literatūrinė – muzikinė popietė „Nepradink žiemos miglose“

2024 m. vasario 2 d., 13:48

Sausio 26 dieną Kauno švietimo inovacijų centro (Centras) bibliotekoje vyko literatūrinė – muzikinė popietė „Nepradink žiemos miglose“.

Su pusiaužiemio švente poetus, rašytojus, meno mylėtojus pasveikino Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė ir pakvietė popietę vesti scenarijaus autorę poetę, pedagogę Viliją Dobrovolskienę.

„Taip gerai, kad nepradingti migloje ir iš žiemos miglų išnirti šiandien mums pažadėjo du kūrėjai, kurie savo žiemiška poezija nori sušildyti visų mūsų sielas“, – renginį pradėjo V. Dobrovolskienė, ir pristatė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narį, aktyvų renginių dalyvį, poetą Aloyzą Vaznaitį bei Elektrėnų literatų klubo „Strėva“, Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ narį, kelių knygų ir almanachų autorių Arvydą Vyšniauską.

Renginio vedėja abu kūrėjus pakvietė keliais sakiniais atsakyti į klausimus: „Kas esate, iš kur esate, ką veikiate?“, „Ką esate išleidęs, kur spausdinta kūryba?“, „Kuo Jums svarbi žiemos poezija?“.

Nuskambėjus dainų autoriaus ir atlikėjo, vertėjo, bardo Aleksandro Ravve autorinei dainai „Su Naujaisiais metais“, V. Dobrovolskienė pasidalino įžvalgomis apie dviejų kūrėjų talentą ir meistriškumą valdyti gražų, bet kartu ir paprastą žodį. „Savo poezija Aloyzas užburia klausytojų širdis, nes jo eilės kupinos ilgesio, nuoširdumo, gilių filosofinių apmąstymų. Eilėraščiuose gamtos motyvai susipina su žmogaus išgyvenimais. Poetas visada atidžiai žvelgia į jį supančią aplinką: „Šiaurinis vėjas / Ūžauja už lango. / Nakties pablyškusi tyla. / Balti šešėliai / Sienom rangos. / Naktis… / Žiema… / Girdžiu, kaip snaigės / Krenta…“. Aloyzas nuoširdžiai išgyvena visus žmogiškuosius jausmus, praeities ir dabarties ryšį: „Prabėgę metai / Sustingo praeities / Laike. / Prisiminimai / Užšalę krištolo / Šerkšne. / Sustingus praeitis / Baltam rūke, / Be judesio / Pakibęs laikas. / Mintys….“.

„Arvydo kūryboje daug dėmesio gimtajam kraštui, gamtai, paprastiems kaimo žmonėms. Viena jo eilėraščių savybių – subtilus humoro jausmas, ironija. Eilėraščiuose atskleidžia pasaulio ir žmogaus bendrystę, gamtos ir žmogaus santykį, ironijos kupiną požiūrį į negatyvius reiškinius. Būdingas kūrėjo stilius ryškus eilėraštyje ,,Mėnulio paslaptis“. Arvydo – kaip poeto, fotografo akis nepraslysta pro kasdienį gyvenimo grožį: „Na, ir kas, kad saulė veržias pro duris, / Dar žiema už lango, siaučia dar šiaurys. / Man prie krosnies šilta, / Katinas pritars, / Nė už ką laukan aš neisiu, / Nors kai kas ir bars“.

Abu poetai skaitė eilėraščius, skirtus žiemos poezijos popietei, įdėmiai klausėsi kaip skamba jų kūryba kitų skaitovų lūpose.

Skaitymų intarpuose popietės dalyvių širdis virpino bardo A. Ravve atliekami kūriniai apie gyvenimą, gimtus namus, jausmus, meilę, gėrį.

Kiek nuoširdžių sveikinimo žodžių! Gėlių, programos atlikėjams iš plunksnos bičiulių, klausytojų, renginio svečių rankų! Ir palinkėjimas – visiems poetams neišsenkančių versmių ir gausaus skaitytojų rato bei gebėjimo išsaugoti tą gražų ir užburiantį bičiulystės jausmą.

Kaip atsakymą į šį palinkėjimą – tęsėme susitikimą!

„Sausio 25-oji – pusiaužiemis, yra savotiškas perėjimo iš žiemos į pavasarį lūžio taškas, gamtos atbudimo pradžia. Šią dieną nuo senų laikų buvo pranašaujama, kokia bus kita žiemos pusė, ar pavasaris bus ankstyvas. O kokią antrąją žiemos pusę pranašauja mūsų kūrėjų eilės?“, – antrąją popietės dalį pradėjo V. Dobrovolskienė ir kvietė visus norinčius paskaityti po vieną savo kūrybos eilėraštį šia tema.

Popietę vainikavo poetės, autorinių dainų atlikėjos, LSMU, Veterinarijos Akademijos doc. dr. Zojos Miknienės eilėraštis „Įvairiaspalvis gyvenimas“ ir Aleksandro Ravve autorinė daina „Žiemos miestas“.

Pasibaigus muzikinei – literatūrinei popietei, dalyviai neskubėjo skirstytis, bendravo, grožėjosi tapybos darbais – „mėlynu tapytojos Aušros Urbikienės spalvų, formų ir linijų pasauliu“ bei Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos direktorės Dainos Gitanos Paražinskienės tapybos darbų paroda „Gyvenimo vingiai“.

Birutė Zeigienė, Kauno miesto savivaldybės senjorų reikalų komisijos narė
Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė