Kauno švietimo inovacijų centre apdovanoti „Metų švietėjai 2022“

2023 m. vasario 15 d., 10:30

Kauno švietimo inovacijų centras jau devynioliktus metus puoselėja unikalią tradiciją, renkant ir apdovanojant ryškiausias metų asmenybes – švietėjus. Šiemet, vasario 9 dieną vykusiuose „Metų švietėjas“ apdovanojimuose pagerbti ir apdovanoti Kauno miesto mokytojai už švietėjišką veiklą, nuolatinę inovacijų paiešką, efektyvų bendradarbiavimą su Kauno švietimo bendruomene dalijantis vertinga patirtimi.

Šioje tradicinėje šventėje pagerbiami aktyvūs ir talentingi miesto švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai, dosniai savo žiniomis ir profesine patirtimi besidalijantys su švietimo bendruomene. Kasmet įvertinama su Kauno švietimo inovacijų centru bendradarbiavusių pedagogų praktikų švietėjiška, metodinė veikla, inovacijų skleidimas siekiant ugdymo kokybės. Apdovanojamas labiausiai tais metais nusipelnęs mokytojas, kuriam suteikiamas „Metų švietėjo“ titulas.

Apibendrinus praėjusių metų veiklas bei pasiekimus, 2022-ųjų „Metų švietėjo“ apdovanojimui nominuoti 9 Kauno švietimo įstaigų mokytojai:

  • Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Auksuolė Marčiulionienė,
  • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė Daiva Micienė,
  • Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ir koncertmeisteris ekspertas, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto IV kurso doktorantas Domantas Milius,
  • Kauno technologijos universiteto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė Kristina Serapinaitė,
  • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologė Nida Gruodienė,
  • Kauno „Vyturio“ gimnazijos bibliotekos vedėja Ona Kazakevičienė,
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas ekspertas Regimantas Viktoras Jagentavičius,
  • Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos, Kauno jėzuitų gimnazijos etikos, filosofijos mokytoja metodininkė dr. Sigita Šilingaitė,
  • Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė dr. Vilija Dabrišienė.

Kauno švietimo inovacijų centro direktorė Rasa Bortkevičienė sveikindama susirinkusius svečius akcentavo švietėjiškos misijos prasmę: „Metų švietėjas – simbolinis titulas. Po juo slepiasi visas prasmių žiedas, nes būti švietėju – tai būti mūsų jaunuomenės mokymosi bendrakeleiviu, taikos skleidėju, taikingo žmogaus ugdytoju, būti švietėju – būti misionieriumi, motyvatoriumi, padrąsintoju, būti švietėju – tai būti visada bent keliais žingsniais priekyje visų“.

Renginyje susirinkusiuosius švietėjus sveikino ir jų prasminga veikla pasidžiaugė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotojai Giedrius Krasauskas ir dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Renginio kulminacijoje iškilmingai paskelbta, kad nominacija „Metų švietėjas 2022“ skiriama Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojai ekspertei dr. Vilijai Dabrišienei, kurią nuoširdžiai pasveikino ir apdovanojimą bei padėkos raštą įteikė Kauno švietimo inovacijų centro direktorė Rasa Bortkevičienė kartu su Kauno miesto meru Visvaldu Matijošaičiu, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Egle Andriuškiene, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja dr. Ona Gucevičiene.

Kad šis darbas yra tikrai svarbus, reikalaujantis išminties, atsidavimo ir bendruomeniškumo, patvirtina ir šiais metais pirmąjį kartą paskelbta nominacija „Metų švietėjų bendruomenė 2022“. Už nuopelnus, svarų indėlį švietimo srityje nominacija atiteko Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenei. Direktorė Sonata Drazdavičienė nuoširdžiai dėkodama kartu su mokyklos pedagogais džiaugėsi šia nominacija ir įvertinimu.

Šventės dalyviams Kauno švietimo inovacijų centras padovanojo muzikinius Onos Kolobovaitės, Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino pasirodymus.

Kiekvienais metais džiaugiamės gausiai susirinkusiais svečiais, dėkojame už šypsenas, šiltas emocijas. Didžiuojamės savo miesto pedagogais, jų prasmingais darbais įgyvendinant naujas idėjas.

Kauno švietimo inovacijų centro informacija