Psichoemocinis klimatas pedagogų kolektyve. Kaip jį pagerinti?

2021 m. kovo 25 d., 12:34

Mokytojus, kaip ir kitus didelės atsakomybės reikalaujančių profesijų atstovus, darbe dažnai lydi stresas ir įtampa. Tai neigiamai atsiliepia ne tik kiekvieno asmens vidinei darnai, bet ir viso kolektyvo psichoemociniam klimatui.

Kaip gi mokytojui išlikti atspariam stresui ir jo padariniams?

2020 m. lapkričio mėn. pradėtas vykdyti projektas „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ siūlo naują holistinį požiūrį į žmogaus psichoemocinės būklės gerinimą, vadovaujantis mokslininkų įžvalgomis, kad asmens atsparumas stresui yra siejamas su jo vidine darna.

Mokytojams skirta mokymų programa siekiama įgalinti dalyvius stiprinti savo vidines nuostatas, keisti savo vertybes bei siekti vidinės darnos praktikomis, kurios lengvai gali būti pritaikytos kasdieniniame gyvenime.

Kokiais būdais tai galima pasiekti?

Mokymų programoje derinami lengvai kasdienėje praktikoje pritaikomi įrankiai, paremti psichoemocinės būklės reguliavimo metodikomis: EDEN metodas (edenenergymedicine.com), skirtas psichologinio atsparumo stresinėms situacijoms formavimui; jogos, efektyvaus kvėpavimo, meditacijų praktikos, kurių metu gerinama fizinė bei psichikos būsena, ugdomas gebėjimas atsipalaiduoti; HeartMath instituto metodikos (www.heartmath.org), skirtos emocinio intelekto vystymui, vidinės darnos reguliavimui; dėmesingas įsisąmoninimas (angl. Mindfulness), padedantis valdyti emocijas ir lavinti streso įveikos įgūdžius; efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo metodikos.

Kaip galima to išmokti?

50 pedagogų iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų bus pakviesti dalyvauti nuotolinio mokymosi kurse, kurio metu teorinių žinių įgis studijuodami  tekstinę mokymosi medžiagą, klausydamiesi vaizdo paskaitų įrašų ir, svarbiausia, praktikuodamiesi. Praktikas suprasti ir teisingai atlikti padės pratimų vaizdo siužetai, užduočių aprašymai, paaiškinimai, garso įrašai. Visą mokymosi laikotarpį dalyvius lydės kurso kuratoriai, teikdami pagalbą, konsultuodami.

Mokymų pabaigoje visi dalyviai bus pakviesti į 2 dienų praktinį seminarą, padėsiantį įtvirtinti įsisavinamų metodikų praktinius įgūdžius.

Kokios praktikos bus naudojamos?

Visos mokymų metu įsisavinamos praktikos gali būti lengvai  pritaikytos kasdieniniame gyvenime, nepriklausomai nuo dalyvių  užimtumo, gyvenimo stiliaus, pomėgių ir nuostatų. Kai kurioms net nereikia specialių sąlygų ar laiko, jas galima atlikti derinant su kasdieniniais įprastais darbais (pvz., laukiant, kol užvirs virdulys, pakeliui į vonios kambarį, įprasto pasivaikščiojimo metu ir pan.). Joga, aktyvus kvėpavimas, meditacija, energijos srautų valdymas, relaksacija – visos šios praktikos tarpusavyje suderintos, viena kitą papildančios. Į programą jos buvo įtrauktos tik po ilgų ekspertų diskusijų apie galimybes pasiekti maksimalius rezultatus, nereikalaujant iš dalyvių didelių laiko sąnaudų, ypatingų pastangų, gebėjimų, suvokimo. Visko, ko reikia – tai dalyvių noras lavinti savo emocinį intelektą. To noro neprarasti padės mokymų kuratoriai.

Kaip šie mokymai prisidės prie psichoemocinio klimato kolektyve gerinimo?

Projekto bus parengti akredituoti vidinės darnos tobulinimo ambasadoriai, kurie įgytas žinias ir įgūdžius skleis savo darbo kolektyvuose, apmokydami savo kolegas, kartu su jais atlikdami streso valdymo praktikas darbo vietoje bei skatindami juos praktikuotis savarankiškai.

Ambasadoriai galės savarankiškai organizuoti mokymus savo kolegoms ar kitų profesijų atstovams projektui pasibaigus. Jie įgis teisę naudotis projekto metu sukurta Kauno pedagogų kvalifikacijos centre akredituota mokymų programa ir nuotolinio mokymosi kursu virtualioje Moodle aplinkoje.

Kada mokymai vyks?

Mokymus numatoma pradėti balandžio mėn. pradžioje. Mokymų trukmė – 2 mėn.

Kvietimai į mokymus bus skelbiami projekto vykdytojų svetainėse internete

(https://www.facebook.com/socialiniuprojektuinstitutas/www.kpkc.lt,

https://www.tolerancijoscentras.lt/), švietimo portaluose (pedagogas.lt, svietimonaujienos.lt), mokykloms bus išsiųsti informaciniai pranešimai.

Projektą vykdo Socialinių projektų institutas kartu su partneriais – Kauno pedagogų kvalifikacijos centru bei Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centru.

Projektą dalinai finansuoja Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.