Startavo tarptautiniai „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“

2022 m. balandžio 25 d., 15:58

Balandžio 22 d. prasidėjo „Užduočių ir vertinimo kriterijų rengėjų mokymai“ išorinio mokinių pasiekimų vertinimo instrumentus (apibendrinamojo vertinimo užduotis, vertinimo kriterijus) rengiantiems ekspertams (NMPP, PUPP ir BE lygmenyse). Pirmuosiuose mokymuose „Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo užduočių rengimas“ dalyvavo pradinio ugdymo, gimtosios kalbos, matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų (dailės ir muzikos) ir technologijų mokytojai, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.

Mokymų paskirtis – tobulinti išorinio apibendrinamojo mokinių pasiekimų vertinimo instrumentų rengėjų kvalifikaciją, siekiant tobulinti išorinio apibendrinamojo mokinių pasiekimų vertinimo sistemą ir užtikrinti, kad skirtingose ugdymo pakopose būtų taikomi vienodi užduočių rengimo principai, žinomi ir suprantami vartotojams.

Mokymus veda Kembridžo universiteto dėstytojai-praktikai, turinys tarptautinių (užsienio) mokymų, konsultavimo patirties, susijusios su apibendrinamuoju išoriniu vertinimu, išorinio apibendrinamojo vertinimo/standartizuoto testavimo klausimais.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu 2022 m. balandžio 22 d. – gegužės 13 d.