Metodinė valanda bibliotekininkams „Mes reikalingi vieni kitiems“

2023 m. spalio 20 d., 14:35

Spalio 19 dieną Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis ir Kauno švietimo inovacijų centras organizavo metodinę valandą bibliotekininkams – išvyką į Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešąją biblioteką. Čia mus svetingai pasitiko Kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika  Balsevičienė ir pakvietė kartu „praeiti visą kelią“ – nuo bibliotekos įkūrimo iki šių dienų.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka – viena seniausių savivaldybių viešųjų bibliotekų Lietuvoje. Ji įkurta 1925 m. balandžio 24 d. ir iškart įgijo Vinco Kudirkos vardą. Bibliotekos įkūrėjas ir pirmasis vadovas – pedagogas, muziejininkas Vincas Ruzgas. Jos fondą sudarė to meto pedagogų ir kitų inteligentų dovanotos knygos.

Šiuo metu biblioteka įsikūrusi Laisvės alėjoje šalia fontano, 57-uoju numeriu pažymėtame name. Jame tarpukariu veikė brolių Juozo ir Jono Vailokaičių valdomas Ūkio bankas.

„Aš visada įsivaizdavau rojų kažkuo panašų į biblioteką“ – tokiais Jorge Luis Borges žodžiais mus pasitiko Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos centrinis padalinys.

Biblioteka pergyveno daugybę svarbių istorinių įvykių, įskaitant Nepriklausomybės kovas, Sovietų okupaciją, du gaisrus, o vėliau ir atkūrimą. Turėjome galimybę daugiau sužinoti apie biblioteką, pamatyti išlikusius Ūkio banko seifus, seniausias bibliotekos knygas, išgirsti įdomių jos istorijos detalių. Per ne vienerius gyvavimo metus biblioteka patyrė daugybę modernizacijų ir plėtros projektų, kad užtikrintų geriausias paslaugas skaitytojams.

Biblioteka yra turtinga archyviniais rinkiniais, kuriuose saugomi unikalūs istoriniai dokumentai, rankraščiai, fotografijos ir kt. Biblioteka ne tik saugo ir teikia prieigą prie knygų, bet ir yra aktyvi kultūrinių renginių bei edukacinių programų organizatorė. Padalinių bibliotekos noriai bendradarbiauja su mokyklų bibliotekomis, dalinasi gerąja patirtimi, vykdo edukacijas. Mokyklų bibliotekos yra svarbi ugdymo proceso dalis, nes atliepia mokyklos poreikius, tačiau dėl funkcijų skirtumo nuo viešosios bibliotekos, mes reikalingos vienos kitoms. Supažindinimas su vykstančiomis edukacijomis taip pat yra svarbus, nes leidžia sužinoti, kaip biblioteka prisideda prie vietinės bendruomenės švietimo ir mokymo.

Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje rengiami kompiuterinio raštingumo kursai, vyksta įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, skaitymai ir net koncertai, o mažieji lankytojai vasaromis čia lanko dienos stovyklas, turiningus užsiėmimus – nuo užsienio kalbos iki programavimo ar net robotikos pamokų. Itin daug dėmesio sulaukia ir skaitymai mažiesiems su šunimis. Taip pat įkurtos vasarą veikiančios skaityklos po atviru dangumi.

Biblioteka nuolat siekia prisitaikyti prie naujausių technologinių pokyčių, teikdama elektroninių išteklių ir kitų skaitmeninių paslaugų. Negalios paliesti, sunkiau judantys ar garbaus amžiaus kauniečiai, gali pasinaudoti knygų pristatymo į namus paslauga – bibliotekos darbuotojai jų pageidaujamus leidinius atveža iki pat durų.

Modernizuodama savo tinklą ir plėsdama paslaugų spektrą, biblioteka ir toliau siekia išlikti pasiekiama visiems jos paslaugomis besinaudojantiems kauniečiams bei toliau auginti jų gretas, bendradarbiaudama su mokyklų bibliotekomis, plėsti savo funkcijas.

Dėkojame Kultūros vadybos skyriaus vedėjai Monikai Balsevičienei už įdomų Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos pristatymą, už bendradarbiavimą, pagalbą, organizuojant veiklas su mokiniais, dalyvavimo konkursų vertinimo komisijoje.

 

Violeta Keidošienė, Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė