Tradicinis Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“

2021 m. spalio 1 d., 15:28

Mokytojų atsilepimai po koncerto

Koncertas „Rudens spalvos“ – pirmasis šventinis stabtelėjimas įsisukančių mokslo metų verpete, skambantis išskrendančių paukščių, rudenėjančių medžių peizaže. Tai tradicinis renginys, skirtas Pasaulinei muzikos dienai, kviečiančiai pasaulio muzikus susitelkti ir puoselėti muzikos meną. Koncerto organizatoriai – Kauno muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas Alvydas Bakutis. „Rudens spalvose“ skambėjo nuotaikingos kompozicijos, kurias atliko Kauno 1-osios, Aleksandro Kačanausko, Sakralinės muzikos, Berniukų chorinio dainavimo „Varpelis“ mokyklų, „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus bei Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytojai. Jie klausytojams perteikė neišsemiamas muzikos gelmes. Žavu, kad tokie mokytojai kloja tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai!

Kauno muzikos mokyklų metodinio būrelio pirmininkė Eglė Valantinienė

Koncertas šiuo laikmečiu sušildė širdį, kaip trokštami saulės spinduliai! Jis priminė, koks mums, muzikantams, yra svarbus gyvas kontaktas su atlikėjais ir jų perteikiama muzika, bei leido pasidžiaugti, kiek puikių, brandžių asmenybių dirba pedagoginį darbą, savo patirtį perduodami augančiai kartai, o  kolegoms dovanodami nepamirštamas akimirkas koncertuose!

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Edita Matulionienė

Norisi pasidžiaugti koncerto metu tvyrojusia atmosfera. Koncerto vedėja mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė, pasitelkus poetines miniatiūras, nukėlė klausytojus į užburiantį muzikos meno pasaulį. Visiems atlikėjams buvo įteiktos Kauno inovacijų centro padėkos dovanėlės. Publika negailėdama aplodismentų dėkojo atlikėjams už nuostabias akustinio, gyvo garso interpretacijas. Džiaugiamės ir sakome ačiū visiems atlikėjams – jūs klausytojams suteikėte viltį, kad visos pandemijos greitai baigsis ir visiems mums bus paprasta susikalbėti  tarptautine muzikos kalba.

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja ekspertė Rūta Varnienė

Skambanti muzika, nuoširdūs sveikinimai, gėlės, atminimo dovanėlės bei gausūs plojimai renginiui suteikė šventišką, pakilią nuotaiką ir sušildė kiekvieną širdį. 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus mokytoja metodininkė Aušra Banaitienė