Kauno švietimo inovacijų centre pristatytos inovacijos mokykloms, dirbtinis intelektas pamokoje

2023 m. lapkričio 16 d., 11:39

Lapkričio 9 d. Kauno švietimo inovacijų centre vyko paroda „Inovacijos mokykloje“. Joje dalyvavo gausus būrys švietimo bendruomenės atstovų: ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, švietimo pagalbos ir kiti specialistai. Lankytojai parodoje turėjo galimybę gyvai išbandyti naujausias mokymo(si) priemones ir technologijas, mokytis, sužinoti apie praktinį jų panaudojimą vaikų ugdymui, teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, mokyklos valdymo procesų gerinimui.

Šiemet parodoje išskirtinis dėmesys skirtas pažinčiai su dirbtiniu intelektu: pristatytos dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės pamokoje, pateikta pavyzdžių, kaip dirbtinis intelektas gali padėti mokytojui greičiau pasiruošti pamokoms, mokyklos šventėms, padaryti pamoką žaismingesne ir labiau įtraukiančia. Parodos dalyviai lankytojams pristatė skaitmeninius įrankius, metodikas, priemones skirtas specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų ugdymui, skaitmenines knygas ir biblioteką, teksto sutapčių tikrinimo sistema, interaktyvūs skaitmeniniai sprendimai logopedijai ir kalbos mokymui, 3D spausdintuvų pritaikymą pamokose, interaktyvius ekranus, virtualios realybės mokymo įrangą, informacines sistemas, skirtas mokyklos valdymui, kompiuterinius žaidimus naudojamus pamokoje, STEAM mokymo priemones ikimokyklinio, pradinio ir vidurio amžiaus mokinių ugdymui, mobilias laboratorijas, interaktyvius mokymo metodus, edukacines priemones emocinio intelekto ugdymui. Parodoje pristatyti EdTech centro produktai švietimui.