Mažvydiečiai kviečia skaityti

2022 m. kovo 8 d., 14:47

2022 m. vasario 22 dieną Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija ,,Knyga mūsų pasaulyje“, skirta rašytojų Bernardo Brazdžionio 115-ųjų, Ievos Simonaitytės 125-ųjų ir Šatrijos Raganos 145-ųjų gimimo metinių jubiliejams.

Konferenciją tradiciškai organizavo Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno švietimo inovacijų centras, MLLM padalinio Vaikų literatūros muziejus, Palaimintojo J. Matulaičio vaikų gerovės klubas „Centriukas“. Jos tikslai: populiarinti knygų skaitymą – aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtiną bruožą, skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra, ugdyti kūrybišką kultūros vertybių supratimą, mokinių emocinį intelektą, gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, lietuvių kalbos, dailės, technologijų mokytojai ir bibliotekininkai. Renginys vyko mišriuoju būdu – dalyviai iš Alytaus, Gargždų, Prienų, Išlaužo, Palangos, Jonavos, Vilniaus, Pasvalio, Keturvalakių, Biržų ir Kauno mokyklų jungėsi nuotoliniu būdu, o mūsų progimnazijos komandos dalyvavo „gyvai“.

Konferenciją šiltais sveikinimais pradėjo Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė Jūratė Pauliukienė ir Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė, kurios pasidžiaugė gausiu dalyvavimu ir visiems palinkėjo kūrybos džiaugsmo.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio Vaikų literatūros muziejaus edukatorė Daiva Šarkanauskaitė pravedė labai spalvingą, ryškią, įdomią ir naudingą edukaciją-virtualią ekskursiją „Muziejus – skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo erdvė“. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojos ir mokiniai pristatė projektinius darbus, skirtus Ievai Simonaitytei ir Šatrijos Raganai.

Po to vyko užsiėmimai kūrybinėse grupėse. Grupėje „Kaip žodis virsta vaizdu“reikėjo iliustruoti pasirinktas Bernardo Brazdžionio, Ievos Simonaitytės, Šatrijos Raganos ar kito lietuvių rašytojo tekstų ištraukas. Dailės darbus buvo siūloma atlikti kuo įvairesne technika. Geriausių darbų autoriai pristatė savo piešinius ir perskaitė iliustruotą tekstą.   

Kūrybinėse dirbtuvėse „Kaip gimsta eilėraštis“buvoprašoma sukurti eilėraštį, įkvėptą šių B. Brazdžionio žodžių: „…man Lietuva – žemės žodis švenčiausias“. Jame turėjo būti šio poeto patriotinei poezijai būdingi motyvai: tauta, gimtoji žemė, laisvė, protėviai, vienybė, santarvė ir kiti. Eilėraščiai turėjo būti šiuolaikiški, atliepiantys dabarties dvasią. Konferencijos metu sukurtą eilėraštį kvietėme išraiškingai perskaityti, taip pat pasidalinti mintimis, kas yra kūryba. Džiugina mokinių mintys, kad B. Brazdžionio kvietimas tautai vienytis aktualus ir šiandien.

Grupėje „Kaip gimsta knyga“ mokiniai turėjo pagaminti knygelę. Gamybai buvo siūloma rinktis kuo įvairesnes medžiagas (neaustines medžiagas, antrines žaliavas, audinių atraižas, siūlus, karoliukus, medienos gabalėlius) ir taikyti įvairias rankdarbių atlikimo technikas (siuvinėjimą, aplikaciją, nėrimą). Vaikai išmoko pasigaminti žaismingus knygiukus.

Įdomūs darbai gimė grupėje „Kuriu knygos reklamą vaizdu“ – kūrė pasirinktos lietuvių autoriaus knygos vaizdo pristatymą. Visus sužavėjo Gargždų moksleivių filmas, kuriame buvo kviečiama užsikrėsti oranžiniu skaitymo virusu.

Visi konferencijos dalyviai mokiniai apdovanoti padėkomis ir suvenyrais. Renginys buvo tikrai prasmingas ir įdomus, organizatoriai iš dalyvių sulaukė daug nuoširdžių pagyrų bei padėkų. Pasirodo, pandemija nėra kliūtis kūrybiškumui. Mokiniai, padedami puikių mokytojų, dirba ne tik su kompiuterio ekranu ir klaviatūra, – jie skaito, piešia, lipdo, siuvinėja, vaidina, filmuoja, fotografuoja… Kol bus tokių vaikų, knygai negrės pavojus pasitraukti į nebūtį, užleidžiant vietą kompiuteriui.

Auksė Pukinskienė,

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos

 direktorės pavaduotoja ugdymui