Kauno besimokančių mokyklų tinklas paminėjo Sausio 13-ąją

2022 m. sausio 14 d., 13:08

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla organizavo atvirą bendradarbiavimo pamoką Besimokančių mokyklų tinklo (BMT) mokytojams ir mokiniams tema „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, skirtą  Sausio 13-osios įvykiams.

Pamokoje dalyvavo 72 Besimokančių mokyklų tinklo mokytojai ir 77 Besimokančių mokyklų tinklo mokinių klasės. Daugiau kaip 1500 dalyvių stebėjo vaizdo įrašų ištraukas, atliko interaktyvias užduotis, paruoštas „Genially“, „Forms“, „Quizizz“ mokymosi įrankiais ir programomis, klausė svečių pasakojimų ir aiškinosi, ar 1991 m. sausio 13 d. įvykiai – Lietuvos tragedija ar pergalė.

Į pamokos klausimą atsakyti padėjo svečiai. Robertas Gradauskas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis, pasidalino patirtimi ir mintimis. Jis pabrėžė, kad svajonė, viltis ir pasiryžimas yra priemonės, kurios padeda siekti tikslo. Su mokiniais kalbėjo ir savo prisiminimus apie brolį Titą Masiulį pasakojo Giedrė Prialgauskienė.  Ji pabrėžė, kad Sausio 13-ąją žmonės kovojo už savo laisvę, už laisvą žodį.

 Pamokos pabaigoje visi dalyviai padarė bendrą išvadą, kad lemtingi Sausio 13-osios įvykiai – tai Lietuvos tragedija, dėl skaudžių netekčių, ir  pergalė, nes buvo iškovota laisvė. Pamoką apibendrino mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė, prisiminti ir vertinti iškovotą laisvę kvietė mokyklos direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui Daiva Micienė.

Nuoširdi padėka visiems šio renginio organizatoriams ir dalyviams.

Daiva Micienė,

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui