Tarptautinis renginys „Circle Lab (žiedinė ekonomika)“

2022 m. spalio 4 d., 12:54

2022 spalio 4 d. Kauno švietimo inovacijų centre (KŠIC) vyko „Circle Lab (žiedinė ekonomika)“ europinis seminaras, skirtas pristatyti ir aptarti tarptautinio projekto „Circle Lab“ priemones ir produktus.

Seminaras skirtas mokytojams, mokiniams, dėstytojams ir kitiems, besidomintiems žiedinės ekonomikos idėjomis chemijoje. Iš viso seminare dalyvavo apie 90 dalyvių, dalis jų (60) – nuotoliu. Kiti – KŠIC auditorijose.

Seminare dalyvavo projekto „CircleLab“ partneriai iš Švedijos, Italijos, Ispanijos, Makedonijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo VDU klasikinio ugdymo mokykla ir Neformalaus mokymosi klubas „Mes“. VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė ir KŠIC metodininkė Ilona Teresienė į seminarą pakvietė ir mokytojus iš „Besimokančiųjų mokyklų tinklo“.  KŠIC direktorė Rasa Bortkevičienė pasveikino visus dalyvius ir pasidžiaugė, kad Kaune, Švietimo inovacijų centre, bus kalbama apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, priemonių kūrimą bei jų pritaikymą europiniu lygiu. Projekto ekspertas Paolo Manes iš Italijos (Sviluppo Chimica) teigė, kad pagrindinis šio projekto tikslas – efektyviai perduoti žinias, informaciją apie chemiją patiems jauniausiems jau mokykloje. Reikia pradėti nuo galimų problemų prevencijos bei ekonomikos neigiamų pokyčių jau čia ir dabar. Savo pranešimuose projekto organizatoriai ir įgyvendintojai dalijosi įsitikinimu, kad tradicinis chemijos mokymosi procesas yra pasenęs, chemijos mokoma labai senamadiškai, todėl atrado galimybes, kaip chemiją padaryti įdomesnę, naujovišką ir įtraukiančią. Petar Stojcevski iš Makedonijos teigė, kad projekto siekinys – priartinti chemiją prie mokinių, padėti jiems pažvelgti į ją kitaip ir išmokinti atrasti, pritaikyti, kurti ir kasdieniniame gyvenime. Nepaprasta ir jau daugelį sužavėjusi interaktyvi idėja leido paversti chemiją žaidimu su pagrindiniais super herojais. Projekto koordinatorė Olga Hendel iš Mälardalen universiteto (Švedija) priminė, kad partneriai susitiko keletą kartų, kad parengtų projektą, kuris atitiktų tam tikrus mokinių poreikius ir užpildytų spragas vidurinio ugdymo chemijos mokymo programoje europiniu lygiu. Profesionaliai norima suteikti mokytojams  reikiamų priemonių, kad jie galėtų įtraukti žiedinę chemiją į vidurinio ugdymo programą, ypač vyresnių klasių mokiniams. Projektas skirtas ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Įgyvendinant projektą pasiekta kelių rezultatų – pirmiausia, parengti mokymai mokytojams. Antra – mokiniams parengtas mokomųjų priemonių rinkinys, kurį galima rasti internete, ir mokomosios paskaitos. Priemonių rinkinyje  galima rasti įvairių veiklos idėjų, taip pat interaktyvių vadovėlių, pratimų bei vaizdo įrašų.

Tarptautinio seminaro metu dalyviams buvo pristatomi ir aptariami projekto rezultatai keturiose darbo grupėse. Ypač aktyvūs buvo ne tik mokytojai, bet ir VDU klasikinio ugdymo mokyklos, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai. Jie argumentuotai reiškė mintis, siūlymus apie pristatytas priemones. Džiugi žinia, kad keletas įžvalgų suglumino priemonių kūrėjus, nes mūsų mokiniai argumentuotai pasiūlė, paaiškino esamus poreikius ir galimas perspektyvas. Verta ir mums pagalvoti: ar IT priemonė, ar stalo žaidimas gali padėti atskleisti emocinius pasirinkimus, ekonominę riziką, chemijos dalyko naudą.

 

Jolanta Vengalienė, Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos direktorė